Mede door motie PVV onderzoek naar plaatsen Nederlandse en provinciale vlag in de Provinciale Statenzaal!

Bron: Noordhollands Dagblad (18-12-2017)


Hoeveel vlaggen komen er in de Statenzaal van het Noord-Hollandse provinciehuis te hangen, twee, drie of toch geen een? Een commissie onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning Johan Remkes komt met een voorstel. De PVV had bij monde van fractievoorzitter Ilse Bezaan een motie ingediend om zowel de provinciale vlag als de nationale driekleur op te hangen in de Statenzaal.

Lees meer: Mede door motie PVV onderzoek naar plaatsen Nederlandse en provinciale vlag in de Provinciale...