’Wijdemeerse burger niet ’t laatste woord’ (de Gooi- en Eemlander, 13-10-2017)

Wijdemeren - De inwoners van Wijdemeren hebben niet het laatste woord als het gaat om de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland op vragen van Ilse Bezaan, PVV-fractieleider in Provinciale Staten.

Bezaan stelde haar vragen naar aanleiding van het artikel ’Keuze is hangen of gehangen worden’ in De Gooi- en Eemlander van 18 september. Daarin werd uitgelegd dat Wijdemeren vóór 7 november zelf kan kiezen voor fusie met in elk geval Hilversum, te beklinken voor 2023. Doet de Wijdemeerse gemeenteraad dat niet dan zet de provincie de fusieprocedure door, tenzij de raad alsnog met een werkbaar alternatief komt om de bestuurskracht te versterken. De samenwerking op het gebied van uitvoeringstaken (’Piofach’ in bestuurders-Chinees) die de raad op 11 mei voorstelde, zien GS niet als reëel alternatief voor fusie. Inzake fusie heeft het parlement het laatste woord, aldus GS.

Formeel is dat juist. De gedeputeerden zijn het niet met Bezaan eens dat ze zich tegenover Wijdemeren als boeman gedragen en ook niet met de stelling dat de burgers van Wijdemeren monddood worden gemaakt. De inwoners hebben de gemeenteraad gekozen en die raad ’heeft alle gelegenheid om de bevolking te betrekken en opvattingen en ideeën voor te leggen en op te halen’, aldus GS. Ze wijzen erop dat dat in Huizen, Weesp en Gooise Meren ook is gebeurd. Bovendien, schrijven ze, heeft de gemeente Wijdemeren eerder ’gesprekken met de inwoners in de dorpen belegd’. Volgens GS kunnen partijen hun standpunt over de bestuurlijke toekomst in maart 2018 voorleggen aan de kiezer.

Allerlaatste poging

Namens alle andere Wijdemeerse fracties behalve Onafhankelijk Liberaal kondigde Joost Boermans (D66) op 21 september aan dat de gemeenteraad een allerlaatste poging gaat doen met een breed gedragen alternatief voor fusie te komen. De laatste gelegenheid vóór 7 november – als in Haarlem besluiten worden genomen – is de raadsvergadering van komende donderdag, 19 oktober. Tot nu toe is aan de vergaderagenda van die avond niet te zien of het gaat lukken.