"PVV heeft groot gelijk" (Schagen FM, 20-9-2017)

De PVV-fractie in de Staten van Noord-Holland heeft groot gelijk als het gaat om de huisvesting van Oost-Europese arbeidsmigranten. Niet zij hebben prioriteit maar onze jongeren en ouderen die door gebrek aan geschikte en betaalbare woningen op een houtje zitten te bijten. Arbeidsmigranten is een verantwoordelijkheid van werkgevers die deze mensen uit Oost-Europa laten komen.

Onbegrijpelijk natuurlijk want volgens de vakbonden verpesten arbeidsmigranten de arbeidsmarkt doordat ze niet worden betaald volgens de voor seizoenarbeiders geldende Cao. Kijk, arbeidsmigranten zijn geen vluchtelingen. In die zin hoeven we ons niet te schamen als we zeggen dat ze nu niet aan de beurt zijn. De nieuwe president van Frankrijk Emmanuel Macron heb ik aan mijn zijde. Hij gaat stad en land af om een einde te maken aan de Europese detacheringsrichtlijn die dit onrecht mogelijk maakt. Gelijk loon voor gelijk werk dient het uitgangspunt te zijn.

De PVV heeft gelijk als ze zegt dat er voorrang gegeven moet worden aan woningzoekenden 'die al jaren op de wachtlijst staan' als het om het bouwen van woningen gaat. Daarnaast vraagt ze zich af wat de provincie doet om Noord-Hollandse werklozen aan het werk te krijgen in de sectoren waar nu vooral arbeidsmigranten werkzaam zijn. Volgens de PVV-fractie waren er in Noord-Holland eind 2016 82.000 werklozen.

Gedeputeerde Joke Geldhof kondigde een onderzoek aan over de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens de gedeputeerde moet daarmee duidelijk worden hoe groot de behoefte aan huisvesting is bij de Oost-Europese arbeiders hier. Wat een malligheid. Inventariseer eerst maar eens de behoefte van onze jongeren naar geschikte huizen. En betrek de ouderen hier ook bij omdat voor deze groep dezelfde problemen spelen. Arbeidsmigranten is personeelsbeleid, geen overheidsbeleid. De gemeenten hebben echter de verantwoordelijkheid van de huisvesting van arbeidsmigranten naar zich toe getrokken. Waarom? Omdat er economische motieven aan ten grondslag liggen. In werkelijkheid wordt de economie geweld aangedaan omdat arbeidsmigranten worden onderbetaald en zorgen voor oneerlijke concurrentie. Veel bedrijven maken zich er schuldig aan. Zodra de Europese richtlijn van tafel is, moet je zien hoe snel de arbeidsmigranten zullen weglopen.

Steeds meer gemeenten laten semi-permanente huizen bouwen voor jongeren. Heerhugowaard laat zien hoe het kan. Gemeente Smallingerland net zo. Experimenteer met woonvormen ook voor ouderen. Waarom sturen wij onze jongeren het bos in?

Eugeen Hoekstra