Mede door motie PVV onderzoek naar plaatsen Nederlandse en provinciale vlag in de Provinciale Statenzaal!

Bron: Noordhollands Dagblad (18-12-2017)


Hoeveel vlaggen komen er in de Statenzaal van het Noord-Hollandse provinciehuis te hangen, twee, drie of toch geen een? Een commissie onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning Johan Remkes komt met een voorstel. De PVV had bij monde van fractievoorzitter Ilse Bezaan een motie ingediend om zowel de provinciale vlag als de nationale driekleur op te hangen in de Statenzaal.

Volgens haar hebben de vlaggen een een mooie en duidelijke functie als symbool van ’onze trotse provincie en natie’ en verdien ze een prominente plaats in de vergaderzaal.

D66 diende vervolgens een motie in om dan ook de Europese vlag op te hangen. En de SP en 50 Plus willen een muurschildering van de tekst van Artikel 1 van de grondwet in het provinciehuis.

Op verzoek van de VVD werd besloten dat een speciale commissie onderzoeken of en zo ja waar de vlaggen en de muurschildering kunnen komen.
Fractievoorzitter Xander den Uyl (PvdA) liet weten dat zijn fractie geen behoefte heeft aan vlaggen in de Statenzaal. ,,De vlaggen staan al buiten.’’