"PVV: Provincie gedraagt zich als een boeman" (de Gooi- en Eemlander, 21-9-2017)

Wijdemeren - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gedragen zich als boeman tegenover de gemeente Wijdemeren. Dat vindt Ilse Bezaan, PVV-fractievoorzitter in Provinciale Staten.

Die opvatting blijkt uit schriftelijke vragen die Bezaan aan de gedeputeerden stelt naar aanleiding van het stuk ’Keuze is hangen of gehangen worden’, afgelopen maandag in deze krant. Daarin kwam ter sprake dat GS willen dat Wijdemeren gaat fuseren, in elk geval met Hilversum, en dat de gemeente en de burger alleen nog iets mogen zeggen over het tijdstip van fusie.

De PVV vindt dat de burger het laatste woord moet hebben en dat gedeputeerde Jack van der Hoek nog eens met de gemeenteraad in gesprek moet gaan over de opvatting van de raad over de bestuurlijke toekomst. Overigens heeft burgemeester Freek Ossel al met Van der Hoek afgesproken dat de gedeputeerde volgende maand naar Wijdemeren komt als de raad daaraan behoefte heeft.