Ilse Bezaan - vragen

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan de Commissaris van de Koning.

Read More

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vervolgvragen wil stellen aan de Commissaris van de Koning naar aanleiding van de beantwoording van de op 19 februari 2018 ingekomen en op 16 maart 2018 beantwoorde Statenvragen “Mogelijk zwakke plekken in selectie- en benoemingsprocedure burgemeesters” . (vraagnummer 17-2018)

Read More

Het lid I. Bezaan (PVV) en het lid N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Read More