Ilse Bezaan - vragen

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Read More

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

In een bericht van Trouw valt te lezen dat Mitchell Esajas, onder andere voorman van “Kick Out Zwarte Piet” (KOZP) en mede-oprichter van “New Urban Collective” op 26 april in Amsterdam is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (*)

Read More

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Read More