Ilse Bezaan - spreekteksten

Voorzitter, de PVV is ook geschrokken van het onlangs gepubliceerde RIVM-rapport.
Daaruit bleek dat niet alleen het loodgehalte, maar ook het aantal kankerverwekkende pak-deeltjes onverantwoord hoog is en op termijn tot meer kankergevallen leidt bij mensen die hieraan worden blootgesteld.

Read More

Dank u voorzitter.
Zoals al vaker in dit Huis uitgesproken, ziet de PVV helemaal geen stikstofcrisis en tijdens de commissievergaderingen op 8 februari en 19 april jongstleden hebben wij ook onze twijfels uitgesproken over het gehanteerde AERIUS-model.

Read More