Ilse Bezaan - spreekteksten

Geachte voorzitter, geacht College, geachte Statenleden en overige aanwezigen,

Ik wil beginnen met onze dank uit te spreken aan de ambtelijke organisatie voor het werk dat aan deze begroting is besteed. De begroting zit technisch goed in elkaar, maar de Partij voor de Vrijheid zou andere keuzes gemaakt hebben.

Read More

Voorzitter,

Over de jaarstukken 2015.
De PVV blijft zich zorgen maken dat om de begroting sluitend te maken er elk jaar weer geput wordt uit de reservepotten. Potten die medio 2020 leeg zullen zijn.
Wij kunnen alleen maar hopen dat het college zich hiervan goed bewust is en zich realiseert dat lenen, wat de provincie daarna ongetwijfeld zal gaan doen, bijna altijd leidt tot wenen.

Read More

Geachte voorzitter,

Op 25 februari 1941 was Amsterdam in de greep van een algemene werkstaking.
In de hoofdstad kwam die dag het openbaar vervoer tot stilstand en werd bij nagenoeg alle andere gemeentelijke diensten het werk neergelegd. In de hele stad werden winkels en kantoren gesloten.
Duizenden mensen bewogen zich die dag door het centrum van de stad.

Aanleiding tot deze algemene werkstaking was dat WA-ers (soldaten van de NSB) vanaf eind 1940 in Amsterdam stelselmatig joden begonnen lastig te vallen met pesterijen en geweld.

Read More