Ilse Bezaan - spreekteksten

Geachte Voorzitter,

Uit het coalitieakkoord blijkt dat het college gemeenten ondersteund op het gebied van erfgoed en archeologie en dat er een taak ligt op het gebied van archeologische vondsten.
Daartoe is o.a. begin 2015 het Huis van Hilde te Castricum geopend dat met geld van de Provincie is gerealiseerd.

Read More