Ilse Bezaan - spreekteksten

Voorzitter,

Onze fractie wil om te beginnen graag de vandaag aanwezig zijnde boeren van harte welkom heten. Wij delen de grote zorgen die leven en ondersteunen de protesten dan ook van harte.

Read More

Geachte Minister, Voorzitter, Statenleden en overige aanwezigen,

Er is aan de Fractievoorzitters van deze Staten gevraagd kort te spreken over hetgeen hun fractie echt belangrijk vindt aan de vereisten die staan in de profielschets voor de nieuwe Commissaris van de Koning voor Noord-Holland.

De voorkeur van de fractie van de Partij voor de Vrijheid gaat uit naar een politiek onafhankelijk, onpartijdig persoon die boven de partijen staat. Dit om de controlefunctie van Provinciale Staten zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Read More

Voorzitter,

Het draait bij deze voordracht om de volgende vraag:

Is het orgaan van de regionale omroepinstelling dat het programmabeleid bepaalt (,de programmaraad), zo samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in onze provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige & geestelijke stromingen?

Read More