Ilse Bezaan - moties

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 18 december 2017
Onderwerp: provinciale en nationale vlag prominent in de Statenzaal

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 2 oktober 2017
Onderwerp: In de bres voor btw-vrijstelling Waddenveren

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 14 november 2016
ter behandeling van statenvoordracht 53 , begroting 2017

Read More