"PVV Noord-Holland wil duidelijkheid over Duinpolderweg" (Haarlems Dagblad, 3-1-2020)

De Noord-Hollandse PVV wil snel en gedetailleerd van Gedeputeerde Staten horen hoe het staat met de Duinpolderweg. Fractievoorzitter Marco Deen wil meer duidelijkheid over het overleg dat de nieuwe coalitie bij de start vorig jaar aankondigde met de betrokken Noord-Hollandse gemeenten.

Aanleiding voor de vragen is een artikel in over de stand van zaken rond het project. Noord-Holland was tot nu de trekker van het project, maar Zuid-Holland wil die rol overnemen.

De nieuwe coalitie in Haarlem besloot vorig jaar om alleen geld uit te trekken voor de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg vanwege de woningbouwplannen bij Hoofddorp. Vanuit het Noord-Hollandse belang zou nog eens naar het uiteindelijk overeengekomen plan worden gekeken.

Zuid-Holland wil door de regie over te nemen proberen de vaart in het project te houden. Als dat gebeurt, wat voor gevolgen heeft dat dan voor het project, wil Deen weten.

De stuurgroep besloot afgelopen maand om in elk geval te gaan starten met de Milieueffectrapportage (MER). Daarbij worden alle gevolgen in kaart gebracht, zoals bereikbaarheid, landschap, leefbaarheid en milieu.

De PVV’er wil vooral duidelijkheid over de twee grote onderdelen van het project: de verdubbeling en doortrekking van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de Haarlemmerstraat (N208) in Hillegom en de Poelweg, de nieuwe verbinding tussen de Tweede Poellaan in Lisse en de A44 bij Abbenes.

Over de Poelweg is volgens diverse betrokkenen wel overeenstemming, maar de doortrekking van de Nieuwe Bennebroekerweg ligt in Haarlemmermeer moeilijk.

Veto

De gemeenteraad Haarlemmermeer heeft daar een veto over uitgesproken, maar in de stuurgroep stemde wethouder Marja Ruigrok drie weken geleden volgens de Teylingse wethouder Marlies Volten wel degelijk in met de zogeheten middenvariant.

De Haarlemmermeerse gemeenteraad ziet meer in de zogeheten zuidelijke variant, dwars over het Hillegomse bedrijventerrein Horst ten Daal.

Dat was ook de aanvankelijke keuze van beide provincies, maar na fel verzet van Hillegom werd uiteindelijk toch gekozen voor een weg langs Zwaanshoek en door de Oosteinderpolder.

Mocht Haarlemmermeer toch (weer) inzetten op de zuidelijke variant, dan kan de gemeente daarbij opnieuw op fel verzet vanuit de Bollenstreek rekenen.

Volgens PVV-fractievoorzitter Deen is transparantie gezien het omstreden karakter van het plan echt noodzakelijk, stelt hij in zijn schriftelijke vragen.

De PVV was en is overigens tegen het project en ziet de oplossing in kleinere lokale maatregelen, een van de zeven varianten die zijn onderzocht. De variant werd verworpen omdat die onvoldoende soelaas zou bieden.

In Zuid-Holland gaat 50-Plus de kwestie ook aankaarten, laat fractievoorzitter Willem Bakx weten. Hij wil van gedeputeerde Floor Vermeulen horen hoe de zaak er nu eigenlijk momenteel voor staat.