"Noord-Hollanders betalen de rekening van ’onthutsend debacle’ afvalcentrale Amsterdam, vreest de PVV" (Noordhollands Dagblad, 13-7-2019)

AMSTERDAM
Belastingbetalers in de provincie Noord-Hollanders zijn mogelijk de klos van het ’onthutsende debacle’ dat zich aftekent bij Amsterdamse afvalverwerkingsfabriek en energiecentrale AEB. Dat vreest de PVV.

De centrale in het westelijke havengebied van Amsterdam staat op omvallen. De technische staat van de verbrandingsovens en stoomturbines is dramatisch slecht en zelfs levensgevaarlijk. Tot overmaat van ramp blijkt het personeel grotendeels onbekwaam.

Alarmen
Uit geheime stukken die de Telegraaf inzag blijkt verder dat AEB jarenlang niet investeerde in controlesystemen. Preventief onderhoud aan de machines werd niet uitgevoerd. Dat leidt tot tien, twaalf alarmen per minuut, ’een veelvoud van het aantal waarop menselijkerwijs kan worden geacteerd’, schrijft de nieuwe directie van de centrale.

De gemeente Amsterdam hangt een financiële strop van mogelijk een half miljard euro boven het hoofd. De provincie Noord-Holland ontspringt de dans evenmin, vreest de PVV. De partij eist in zaterdag ingediende schriftelijke vragen volstrekte openheid van zaken van Gedeputeerde Staten.

Noord-Holland pompte in elk geval 2,8 miljoen euro in de Amsterdamse afvalcentrale, ontdekte PVV-fractievoorzitter Marco Deen. Dat geld is sowieso verdampt, want de verwachte terugbetaling werd in 2015 geprognoticeerd op ’nihil’. Deen wijst erop verder op dat gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) in september een werkbezoek bracht aan AEB. Tekin twitterde toen ’Op werkbezoek bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) om te praten over veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie.’

De PVV wil precies weten hoeveel de provincie uitgaf aan AEB en of er nieuwe investeringsplannen liggen. Ook wil de partij weten wanneer Noord-Holland op de hoogte is gebracht van de ’gigantische problemen’ bij AEB.

Werkbezoek
In het verlengde daarvan moet gedeputeerde Tekin tekst en uitleg geven over de inhoud van zijn werkbezoek aan de centrale. ’Wat heeft de gedeputeere precies besproken inzake veiligheid en heeft dat nog geleid tot acties van de gedeputeerde?’

De partij vindt dat Noord-Holland moet stoppen met het verspillen van belastinggeld aan zogenaamde groene bedrijfen zoals deze centrale en zonnepanelenfabriek Energyra in Westknollendam. Dat bedrijf ging in april op de fles. De provincie ging toen voor drie miljoen euro het schip in, memoreert de PVV.

AEB was al eerder in opspraak door storingen. Die leidden onder andere tot stankoverlast in Zaandam.