"PVV: stop met voortrekken statushouders" (Schagen FM, 21-7-2018)

SCHAGEN - Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat bijna alle Nederlandse gemeenten, die gebruik maken van urgentieverklaringen voor huurwoningen, nog altijd voorrang geven aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Dit is sinds 1 juli 2017 niet meer verplicht. En veel gemeenten kampen met lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

De PVV wil van Gedeputeerde Staten weten of zij ook vinden dat deze praktijk niet door de beugel kan omdat heel veel burgers jaren moeten wachten op een sociale huurwoning.

Gemeenten die niet voldoen aan het huisvesten van vergunninghouders kunnen een boete krijgen van maar liefst € 1.850,- per maand per vergunninghouder. De PVV wil weten hoeveel gemeenten zo’n boete hebben gehad.