"PVV bezorgd over afvalberg windturbinewieken" (Schagen FM, 25-5-2018)

SCHAGEN – De PVV-Statenfractie heeft aan het provinciebestuur vragen gesteld over windturbinewieken die niet kunnen worden gerecycled.

Een onderzoek van de Universiteit van Cambridge laat zien dat hierdoor een ongekend grote afvalberg ontstaat van deze wieken.

Dit probleem komt nu langzaam aan de oppervlakte, aangezien commerciële windturbines van ‘de eerste golf’ het einde van hun levensduur beginnen te naderen.

Kijkend naar de toekomst, is de verwachting dat in 2050 er (wereldwijd) een afvalberg zal zijn van maar liefst 43 miljoen ton wiekafval, waarvan 25% voor de rekening van Europa zal komen.

De PVV wil weten wat er gebeurt met Noord-Hollands wiekafval dat niet verwerkt kan worden door afvalbedrijven. En wie gaat de kosten dragen van de afgeschreven windturbines? De PVV vraagt zich af of er van duurzaamheid kan worden gesproken als de wieken niet kunnen worden gerecycled.

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen uiterlijk binnen 30 dagen beantwoorden.