• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

PVV N-H inzake snelfietspaden

De laatste jaren is al veel ingezet op fietsgebruik en wordt autorijden ontmoedigd om zogenaamd het klimaat te redden. Wij zeggen daarom op blz. 9 van ons verkiezingsprogramma 2023:

“Veel Noord-Hollanders zijn afhankelijk van de auto en dat moet ook gerespecteerd worden. Verkeersproblemen op provinciale autowegen moeten dan ook voortvarend worden aangepakt.”

De PVV is dan ook geen voorstander van extra provinciaal geld voor snelfietspaden, waardoor mogelijk minder geld gaat naar autowegen.