• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Schriftelijke vragen "Risico's provinciale infrastructuur door slecht beveiligde onderzeese internetkabels"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

In een bericht van het RTL Nieuws (*) valt te lezen dat onderzeese internetkabels niet alleen kwetsbaar zijn voor sabotage op de zeebodem, maar ook op de plekken waar ze in Nederland aan land komen.

Zo stelt documentairemaker Robin de Wever dat de locatie in Zandvoort waar sommige van de onderzeese kabels aan land komen, slecht wordt beveiligd. Als deze kabels worden gesaboteerd kan dat leiden tot grote storingen en problemen voor Nederlandse bedrijven.

Momenteel worden zeekabels niet beheerd door overheden, maar door verschillende bedrijven, die geen commentaar wilden geven op de bevindingen.

De PVV maakt zich zorgen over deze situatie en op provinciaal niveau vooral met betrekking tot de bediening van sluizen, bruggen en viaducten.

Daarom wil ondergetekende de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat de bevindingen in het bericht en dan met name inzake de locatie in Zandvoort ronduit zorgwekkend zijn? Zo nee, waarom niet?

2) Zijn er nog meer aanlandlocaties in Noord-Holland waar beveiligingsproblemen spelen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Welke gevolgen (indien van toepassing) zijn er voor de bediening van provinciale sluizen, bruggen en viaducten als genoemde internetkabels gesaboteerd worden? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Op welke manier is door de provincie en/of relevante organisaties rekening gehouden met sabotagescenario’s bij de digitale bediening van provinciale sluizen, bruggen en viaducten? Graag een gemotiveerd antwoord.


M. Deen
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5358717/onderzeese-internetkabels-nederland-internet-kabel-zandvoort