• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Inbreng bij de bespreking van het Referendumverzoek RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (PS-vergadering, 5-7-2021)

Voorzitter, de PVV kan het kort houden bij dit agendapunt.
Als groot voorstander van referenda wil onze fractie de initiatiefnemers een dikke pluim geven voor alle moeite die zij hebben ondernomen en feliciteren met het mooie resultaat van 866 geldige digitale en bijna 250 geldige schriftelijke handtekeningen; dat is ruim boven de drempel van 500 handtekeningen.

Zoals onze fractie al eerder aangaf, gaat de RES 1.0 verstrekkende gevolgen hebben voor onze burgers, terwijl zij nauwelijks gehoord zijn. Alleen al daarom zou het prachtig zijn als een referendum kan worden bewerkstelligd.

Wat de PVV betreft is het besluit “RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord” wel referendabel, wordt de kennisgeving toegelaten en kan de inwerkingtreding van het vandaag aangenomen besluit vervallen tot een beslissing daarover in een later stadium.

Onze fractie kan dan ook niet instemmen met voorliggende voordracht.

Voor zover voorzitter.