• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Inbreng bij de bespreking van Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer "Stof tot nadenken" (PS-vergadering, 8-3-2021)

Voorzitter, de PVV heeft het omvangrijke rapport van de Randstedelijke Rekenkamer met interesse gelezen en wil de rekenkamer bedanken voor alle gedane moeite. Zoals iedereen heeft kunnen lezen logen de conclusies er niet om, zowel voor de omgevingsdienst NZKG, als de provincie.

Voorzitter, volgens de rekenkamer zijn er structurele veranderingen nodig en zij komt dan ook met een flink aantal aanbevelingen voor GS en de omgevingsdienst.

De Partij voor de Vrijheid kan zich in grote lijnen vinden in deze aanbevelingen en vindt de opstelling van GS constructief.

Onze fractie gaat er daarom vanuit dat er voortvarend aan de slag wordt gegaan en kan zich in grote lijnen vinden in voorliggend besluit.

De PVV heeft wel enige moeite met het derde deelbesluit, aangezien GS tijdens de commissievergadering heeft aangegeven dat ook voor de ontwikkelingen op de lange termijn en voor de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengen bestuurlijk en beleidsmatige actie nodig is. Veel vragen zijn al gesteld, dus ik ga deze niet herhalen.

Voor zover voorzitter.