• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Inbreng inzake provinciale maatregelen Coronacrisis (PS-vergadering 18-5-2020)

Voorzitter, de wereld, Nederland en de provincie Noord-Holland zitten midden in de Coronacrisis. Een crisis die niet alleen zorgt voor veel gezondheidsleed, maar ook voor grote sociaal-economische problemen op korte en langere termijn. Het is een zeer onzekere tijd voor veel van onze burgers en ondernemers en daarom is het een goede zaak dat wij vandaag mogelijkheden bespreken om als provincie steun te verlenen.

De door de provincie genomen maatregelen en activiteiten die staan in het achtste actualiteitenoverzicht kunnen wij in grote mate ondersteunen.

Echter, de PVV is van mening dat wij als provincie nog wat meer zouden kunnen doen. Wat onze fractie betreft worden zoveel mogelijk middelen beschikbaar gesteld om de negatieve gevolgen van deze ongekend grote crisis tegen te gaan.

Door deze crisis komen steeds meer mensen in de financiële problemen en zijn daardoor afhankelijk van voedselhulp. In heel Nederland spreken voedselbanken hun zorgen uit dat zij het aantal cliënten snel zien toenemen wat gevolgen kan hebben voor de voedselhulpverlening. De Voedselbank Amsterdam laat bijvoorbeeld weten dat zij door de Coronacrisis nu al geconfronteerd worden met een toename in klanten van maar liefst 30%.

De PVV wil dan ook met de collega’s van de SP een motie indienen waarin we het College oproepen zo snel mogelijk met alle Noord-Hollandse gemeenten in kaart te brengen wat de huidige, alsmede verwachte tekorten zijn van de voedselbanken en een plan van aanpak te maken dat als doel heeft voedselbanken met tekorten te ondersteunen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Tot zover voorzitter.