• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Motie "Geen provinciale uitvoering van taakstelling gemeenten inzake huisvesting vergunninghouders"

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 12 november 2018,

Roept het College op om:

Contact op te nemen met het Rijk om aan te geven dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geen taakstelling van gemeenten gaat uitvoeren die niet de taakstelling kunnen en/of willen halen inzake het huisvesten van vergunninghouders.

En gaan over tot de orde van de dag.

D.J. van der Sluijs
PVV N-H