• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie "Handhaving Broerdijk als weidevogelgebied"

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 8 februari 2016
Onderwerp: Handhaving Broerdijk als weidevogelgebied

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

• de Broerdijk bij Midwoud in een weidevogelgebied ligt;
• er een verbod is op de bouw van windturbines in weidevogelgebieden;
• het College bij monde van dhr. Talsma tijdens de Commissievergadering van Ruimte, Wonen en Water (RWW) van 25.01.2016 aangaf dat de blokkade van het weidevogelgebied voor de Broerdijk komt te vervallen;
• de Broerdijk daardoor weer in beeld zou zijn als locatie voor windturbines.

Overwegende dat:

• er veel maatschappelijke weerstand is tegen windturbines in genoemd gebied;
• uit het natuurplan 2016 van de provincie Noord-Holland kan worden opgemaakt dat de Broerdijk een weidevogelgebied is;
• de plaatsing van windturbines in dit gebied funest zouden zijn voor zowel natuur als landschap;
• de agrarische natuurvereniging West-Friesland op basis van genoemd natuurplan contracten sluit met boeren;
• het College bij monde van voormalig gedeputeerde dhr. De Vries tijdens de Provinciale Statenvergadering van 09.11.2015 aangaf dat de Broerdijk nog steeds een weidevogelgebied is en geen locatie is voor wind.

Verzoekt het College om:

• de Broerdijk te handhaven als weidevogelgebied.

En gaan over tot de orde van de dag.

M.S. Ludriks (PVV N-H)
J.H. Leever (Ouderenpartij NH) 
O.A.C. de Meij (50PLUS)

 • Hits: 1674