• DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • 3
  Gefuseerde provincie Noord-Holland? Dacht het niet!
 • Lintje
  Lintje voor vice-fractievoorzitter Dannij van der Sluijs voor jarenlang vrijwilligerswerk (Stadhuis Haarlem, 26-4-2013)
 • Demonstratie
  Geert Wilders tijdens de zeer geslaagde PVV-demonstratie tegen asociaal Rutte-II (Den Haag, 21-9-2013)
 • Posters Plakken
  Olaf Stuger, nr. 3 PVV-kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen op 22-5-2014, plakt in zijn woonplaats Bussum posters met Statenlid Joost van Hooff (Bussum, 16-5-2014)
 • 13sept
  Dannij van der Sluijs en Joost van Hooff in gesprek met burgers in de Statenzaal van het Provinciehuis op de Dag van de Democratie (Haarlem, 13-9-2014)
 • 9 3 2015
  Kandidaat-Statenleden PVV Noord-Holland met Geert Wilders tijdens bezoek aan Volendam op 9-3-2015.
 • Verzet Tegen Windmolens
  Statenlid Menno Ludriks bij verzet tegen windmolens vlak voor de Noord-Hollandse kust (Zandvoort, 28-8-2015)
 • Prinsjesdag 3
  Fractievoorzitter Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie "Handhaving Broerdijk als weidevogelgebied"

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 8 februari 2016
Onderwerp: Handhaving Broerdijk als weidevogelgebied

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

• de Broerdijk bij Midwoud in een weidevogelgebied ligt;
• er een verbod is op de bouw van windturbines in weidevogelgebieden;
• het College bij monde van dhr. Talsma tijdens de Commissievergadering van Ruimte, Wonen en Water (RWW) van 25.01.2016 aangaf dat de blokkade van het weidevogelgebied voor de Broerdijk komt te vervallen;
• de Broerdijk daardoor weer in beeld zou zijn als locatie voor windturbines.

Overwegende dat:

• er veel maatschappelijke weerstand is tegen windturbines in genoemd gebied;
• uit het natuurplan 2016 van de provincie Noord-Holland kan worden opgemaakt dat de Broerdijk een weidevogelgebied is;
• de plaatsing van windturbines in dit gebied funest zouden zijn voor zowel natuur als landschap;
• de agrarische natuurvereniging West-Friesland op basis van genoemd natuurplan contracten sluit met boeren;
• het College bij monde van voormalig gedeputeerde dhr. De Vries tijdens de Provinciale Statenvergadering van 09.11.2015 aangaf dat de Broerdijk nog steeds een weidevogelgebied is en geen locatie is voor wind.

Verzoekt het College om:

• de Broerdijk te handhaven als weidevogelgebied.

En gaan over tot de orde van de dag.

M.S. Ludriks (PVV N-H)
J.H. Leever (Ouderenpartij NH) 
O.A.C. de Meij (50PLUS)

 • Hits: 1574