• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie vreemd "Hetzelfde aantal stembureaus in alle Noord-Hollandse gemeentes voor het referendum op 6 april 2016 als tijdens reguliere verkiezingen"

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 14-12-2015
Onderwerp: Hetzelfde aantal stembureaus in alle Noord-Hollandse gemeentes voor het referendum op 6 april 2016 als tijdens reguliere verkiezingen

VOOR: PVV N-H

TEGEN: VVD, D66, PvdA, SP, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie/SGP, Ouderenpartij N-H

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

● GeenPeil ruimschoots voldoende handtekeningen heeft opgehaald voor een referendum over het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne;
● vanwege het bereiken van het minimale aantal handtekeningen dit referendum op 6 april 2016 gehouden zal worden;
● verschillende gemeentes al hebben aangegeven vanwege onvoldoende financiële middelen en de misplaatste notie dat er minder animo is voor dit referendum onder de bevolking, er minder stemlokalen ingezet zullen worden;
● gemeentes wel zorg dragen voor voldoende stemlokalen voor verkiezingen waar aantoonbaar minder belangstelling voor is, zoals de Provinciale Statenverkiezingen.

Overwegende dat:

● het democratische proces te allen tijde gerespecteerd dient te worden;
● gemeentes wettelijk gezien zorg dienen te dragen voor het ordentelijk verloop van verkiezingen of referenda.

Roept het College op om:

● gemeentes erop te wijzen door middel van een brief dat men het
democratische proces dient te respecteren en zorg moet dragen voor hetzelfde aantal stembureaus, als tijdens reguliere verkiezingen.

En gaan over tot de orde van de dag.

N. Kaptheijns
PVV N-H

 • Hits: 2248