• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie "Universitair onderzoek naar gevolgen windpark Westfrisia"

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 9 november 2015
Onderwerp: Universitair onderzoek naar gevolgen windpark Westfrisia

Motie voordracht Provinciaal Inpassingsplan Windpark Westfrisia

Constaterende dat:
• Gedeputeerde Staten een planologische procedure is gestart om windpark Westfrisia mogelijk te maken;
• windpark Westfrisia bestaat uit vijf molens met een ashoogte van 85 meter;
• deze nog te realiseren windturbines zich binnen 600 meter van woningen bevinden.

Overwegende dat:
• er veel weerstand tegen windpark Westfrisia is, o.a. geuit door omwonenden, de Stuurgroep Tegenwind en de gemeente Medemblik;
• de Universiteit Utrecht in onze buurprovincie onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling van windpark Houten en een vernietigend rapport presenteerde;
• het maken van fouten dient te worden voorkomen en dat er lering moet worden getrokken uit de ontwikkeling van windpark Houten;
• zich in de provincie Noord-Holland twee universiteiten bevinden, namelijk de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit;
• omwonenden het recht hebben om geïnformeerd te worden over de mogelijke gevolgen van windpark Westfrisia op hun leven.

Roept het College op om:
• om te informeren bij een universiteit in Noord-Holland of zij bereid zijn om een onderzoek te starten naar de mogelijke gevolgen voor omwonenden van windpark Westfrisia.

En gaan over tot de orde van de dag.

M.S. Ludriks
PVV N-H

 • Hits: 1467