• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst motie vreemd "Huis van Hilde" (PS-vergadering 26-5-2015)

Geachte Voorzitter,

Uit het coalitieakkoord blijkt dat het college gemeenten ondersteund op het gebied van erfgoed en archeologie en dat er een taak ligt op het gebied van archeologische vondsten.
Daartoe is o.a. begin 2015 het Huis van Hilde te Castricum geopend dat met geld van de Provincie is gerealiseerd.

Het heeft nu de status van een archeologisch depot waardoor houders van een museum jaarkaart, Cultureel Jongeren Paspoort en/of andere Cultuurpas voor deze mooie uitstalling van ons culturele erfgoed nog steeds apart dienen te betalen.
De PVV zou willen verzoeken of het mogelijk is te onderzoeken of het huis van Hilde de status van museum kan krijgen zodat het voor houders van voornoemde kaarten mogelijk is het Huis van Hilde gratis te bezichtigen.

In de gemeenteraad van Castricum is al een motie van deze strekking unaniem aangenomen, echter zij gaan daar niet over.

Daarom deze motie met het dictum:

Het college te verzoeken te onderzoeken of aan het Huis van Hilde de museale status kan worden toegekend.

En gaan over tot de orde van de dag.

Ik dank u voor uw aandacht.

  • Hits: 2667