• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie woningtaxaties voorafgaand aan de plaatsing van windturbines

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 28 september 2015
Onderwerp: Woningtaxaties voorafgaand aan de plaatsing van windturbines

Motie voordracht Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Constaterende dat:

• Gedeputeerde Staten een (beperkt) aantal locaties voor windturbines heeft aangewezen;
• deze locaties zich met name bevinden in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en het Noordzeekanaalgebied;

Overwegende dat:

• volgens onderzoek van de Vrije Universiteit een woning in de omgeving van een windturbine met minstens 10% in waarde daalt;
• vooraf duidelijkheid dient te worden geschept of een woning wel of niet in waarde daalt of een andere vorm van schade ondervindt door de plaatsing van een windturbine in de buurt;
• burgers het recht hebben vooraf te weten wat de waardevermindering van hun huis zal zijn en bij wie zij voor compensatie van het verlies kunnen aankloppen;

Roept het College op om:

• onafhankelijke organisaties en onroerend goed experts vooraf te laten taxeren wat de waarde van de woning is zodat bij een taxatie achteraf kan worden vastgesteld wat de schade zal gaan worden;
• aan te geven bij wie zij voor compensatie van het verlies kunnen aankloppen;

En gaan over tot de orde van de dag.

M.S. Ludriks (PVV N-H)

 • Hits: 1521