• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen “Grote problemen windturbines Siemens”

Het lid R. van Tiggelen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

In een bericht op de website Business AM (*) valt te lezen dat Siemens Energy de winstverwachtingen voor dit jaar heeft geschrapt, vanwege grote problemen met haar windturbines.

Zo bekende Jochen Eickholt, CEO van Siemens Gamesa (de dochteronderneming van Siemens die gespecialiseerd is in windenergie), dat de omvang van de storingen bij haar windturbines groter was dan verwacht en dat de reparaties meer dan 1 miljard euro zullen kosten. De problemen zouden ondermeer het gevolg zijn van ontwerpfouten.

Christian Bruch, CEO van Siemens Energy, ging nog een stap verder en laat optekenen dat er te veel dingen onder het tapijt zijn geveegd en dat de kwaliteitsproblemen ernstiger waren dan hij voor mogelijk had gehouden.

De meeste analisten denken dat de problemen bij Siemens Energy niet snel zullen worden opgelost wat bevestigd wordt door Maria Ferraro, CFO van Siemens Energy. Zij stelt dat de impact van de genoemde problemen de komende vijf jaar voelbaar zal zijn.

Dat de top van Siemens de alarmbel luidt, lijkt niet op zichzelf te staan. In het bericht valt te lezen dat topfiguren van de grootste bedrijven in de windsector al maanden de alarmbel luiden en roepen om hulp. Daarbij wordt ingezoomd op de bijna totale afhankelijkheid van China, de verstikkende inflatie en een gebrek aan middelen om het tempo van de vraag bij te houden door de Europese klimaatdoelstellingen.

De PVV maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Onze fractie is altijd al heel kritisch geweest ten opzichte van windturbines, vanwege o.a. horizonvervuiling, aantasting van natuur en milieu (bv. de grote toekomstige volumes niet-recyclebaar restafval), weersafhankelijkheid en het niet kunnen voldoen aan de energievraag.

Door massaal in te zetten op windturbines is een tijdbom gelegd onder onze economie met alle mogelijke sociaal-economische gevolgen van dien, maar als deze windturbines ook nog te maken hebben met grote technische problemen, is het leed voor onze samenleving helemaal niet te overzien.

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Kunt u aangeven hoeveel windturbines er op dit moment in Noord-Holland staan en hoeveel daarvan het logo van Siemens Energy dragen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Kunt u vraag 1 ook beantwoorden voor momenteel in ontwikkeling zijnde windprojecten die in de nabije toekomst worden gerealiseerd? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Kunt u aangeven hoeveel en wat voor technische problemen de afgelopen vijf jaar (jaarlijks) hebben plaatsgevonden bij Noord-Hollandse windturbines, in hoeveel gevallen het ging om turbines van Siemens Energy, alsmede hoe hoog de reparatiekosten waren en de gevolgen voor de energieopwekking? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

4) In Zweden is recent een ommezwaai geweest m.b.t. kernenergie. (**)
Veertig jaar geleden werd namelijk besloten om kernenergie af te bouwen, maar het Zweedse parlement heeft onlangs een nieuwe energiedoelstelling aangenomen, waarmee de regering groen licht kreeg om door te gaan met plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Waar voorheen nog werd uitgegaan van de doelstelling ‘100% hernieuwbaar’, wordt nu volop gekozen voor ‘100% fossielvrije’ elektriciteit. Het is de sleutel van de Zweedse regering om te voldoen aan een verwachte verdubbeling van de elektriciteitsvraag in 2040 en om in 2045 netto nul-emissie te bereiken.

Deelt u de mening, kijkende naar de beschreven problematiek, de overige grote zorgen die worden uitgesproken door de windsector, alsmede de door onze fractie aangegeven nadelen van windturbines en recente ontwikkelingen in Zweden, dat om o.a. sociaal-economische ontwrichting van onze samenleving te voorkomen, zo snel mogelijk van het pad van windenergie moet worden afgestapt en vol moet worden ingezet op de realisatie van (kleine) kerncentrales? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat Noord-Holland, zeker wat betreft energievoorziening, haar afhankelijkheid van China of welk ander land dan ook tot een minimum zou moeten beperken? Zo ja, wat zou volgens u moeten gebeuren om die afhankelijkheid tot een minimum te beperken en welke rol zou de provincie daarin kunnen spelen? Graag een gemotiveerd antwoord.


R. van Tiggelen
PVV Noord-Holland

 

BRONNEN

(*) https://archive.is/6U2ow

(**) https://www.climategate.nl/2023/06/opvallende-ommezwaai-in-zweden-deze-week-ruim-baan-voor-kernenergie/

  • Hits: 703