• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Vervolgvragen inzake mogelijke huisvesting van statushouders in Medemblik

Toelichting

Naar aanleiding van de beantwoording op onze Statenvragen “Provincie gedraagt zich als bullebak richting de gemeente Medemblik” (*) en geluiden die onze fractie heeft opgevangen uit de gemeente, wil ondergetekende graag de volgende vervolgvragen aan het College stellen.

1) In uw beantwoording op vraag 2 geeft u aan dat de haalbaarheid nog niet volledig in beeld is gebracht en dat daarom het haalbaarheidsonderzoek in opdracht van u wordt voortgezet.

Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is inzake het haalbaarheidsonderzoek? Mochten er resultaten zijn, kunt u die dan geven, alsmede toelichten wat met de resultaten is gedaan? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Onze fractie heeft verontrustende geluiden uit Medemblik opgevangen dat de Commissaris van de Koning en gedeputeerde Loggen alles op alles zetten om nog in deze bestuursperiode in de gemeente Medemblik extra huisvesting voor statushouders te realiseren, terwijl het huidige College de facto demissionair is en mogelijk binnen niet al te lange tijd een nieuw College aantreedt.

Kunt u toelichten of deze geluiden kloppen, alsmede wat door de genoemde heren de afgelopen maanden aan activiteiten is ondernomen inzake huisvesting van statushouders in Medemblik (en eventueel ook andere Noord-Hollandse gemeenten) en op welke wijze rekening wordt gehouden met lokaal draagvlak, waarbij niet alleen wordt gekeken naar het algemeen en dagelijks bestuur? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Kunt u inzicht geven in alle correspondentie (e-mail, app etc.) tussen bestuurders van de gemeente Medemblik en bestuurders van de provincie Noord-Holland inzake Zwaagdijk-West? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

4) In uw beantwoording op vraag 3 geeft u aan dat de provincie samen met gemeenten en het Rijk een verantwoordelijkheid hebben om de huidige asiel- en woningcrisis op te lossen.

Deelt u de mening dat de woningcrisis nooit kan worden opgelost, als de instroom van asielzoekers niet fors aan banden wordt gelegd en dat een kritische blik naar ‘oplossingen’ van het grootste belang is, aangezien deze er nooit toe mogen leiden dat de huidige sociaal-economische problemen in onze samenleving juist nog groter worden? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

M. Deen
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://noordholland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/e429da01-7846-445b-8f86-ff4dd2ae0370

  • Hits: 650