• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Duidelijkheid over advies CvK inzake onbegrijpelijke koninklijke onderscheiding voor Mitchell Esajas"

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

In een bericht van Trouw valt te lezen dat Mitchell Esajas, onder andere voorman van “Kick Out Zwarte Piet” (KOZP) en mede-oprichter van “New Urban Collective” op 26 april in Amsterdam is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (*)

Esajas kreeg het lintje ‘’voor verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie en de bestrijding van discriminatie en racisme’', aldus de Kanselarij der Nederlandse Orden.

De PVV is verbouwereerd over deze koninklijke onderscheiding. Niet alleen moedigde New Urban Collective geweld tegen Zwarte Piet en blanke mannen aan (**), maar sprak Esajas ook zalvende woorden over de golf aan geweld en plunderingen in Amerika, nadat George Floyd om het leven kwam tijdens zijn aanhouding. (***)

Bovendien zei Esajas vanuit zijn rol als voorman van KOZP n.a.v. de oproep van Akwasi Owusu Ansah dat hij Zwarte Piet in zijn gezicht zou trappen als hij die zou zien:

“Als ik echt invloed had gehad op het proces, had het Openbaar Ministerie niet eens tijd verspild aan de uitspraken van Akwasi over een fictief figuur”. (****)

Een ronduit opmerkelijke uitspraak van Esajas, aangezien Zwarte Piet natuurlijk gespeeld wordt door mensen van vlees en bloed.

Hoewel het Kapittel voor de Civiele Orden gaat over het eindadvies dat naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gestuurd, die op zijn beurt moet beslissen of een kandidaat wordt voorgedragen bij de Koning voor een onderscheiding, speelt de Commissaris van de Koning (CvK) ook nog een belangrijke rol in de procedure. De CvK brengt namelijk een advies uit dat is gebaseerd op het advies van de burgemeester, het aanvraagformulier en de ondersteuningsbrieven.

Daarom wil ondergetekende de volgende vragen aan de Commissaris van de Koning stellen:

1) Kunt u aangeven wat exact uw advies als CvK was inzake de voordracht van Esajas, alsmede hoe u het advies van burgemeester Halsema heeft beoordeeld? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u aangeven voor de jaren dat u nu Commissaris bent, hoeveel voordrachten u van advies heeft voorzien, hoeveel daarvan uiteindelijk zijn afgewezen en welke argumenten u had om deze voordrachten af te wijzen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

 

I. Bezaan
PVV Noord-Holland


BRONNEN

(*) https://www.trouw.nl/binnenland/kozp-voorman-mitchell-esajas-krijgt-koninklijke-onderscheiding~b9f1a447/ 
(**) https://www.geenstijl.nl/5155334/joehoe-margriet-hier-nog-een-nieuwe-talkshowgast-voor-je/ 
(***) https://nos.nl/collectie/13842/artikel/2335653-protesten-in-vs-zijn-natuurlijke-reactie-van-mensen-die-geen-uitweg-zien 
(****) https://www.ad.nl/binnenland/voorman-kozp-als-ik-echt-invloed-had-gehad-had-justitie-nooit-tijd-besteed-aan-akwasi~a696c89d/ 

  • Hits: 878