• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Jaarstukken 2021 (PS-vergadering, 4-7-2022)

Voorzitter, vandaag bespreken we de Jaarstukken van 2021 en de PVV kan het relatief kort houden.

Kijkende naar de jaarstukken heeft het College helaas weer haar best gedaan inzake het uitgeven van miljoenen euro’s belastinggeld aan zinloze zaken.

Zo is er 249 hectare NNN gerealiseerd en in totaal circa 66 hectare aangekocht ten behoeve van het Natuurnetwerk Nederland. Het beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden heeft meer dan 28 miljoen euro gekost. En dat alles voor “Made in China” natuur en het stikstofsprookje.

Maar daar blijft het niet bij voorzitter. Een kleine selectie:

- meer dan 10,4 miljoen om bij te dragen aan de samenleving ontwrichtende energietransitie;

- bijna 3 ton om verduurzaming van bestaande woningvoorraad te stimuleren.

En voor het ‘behouden en versterken van een duurzame agrosector’ is meer dan 1,3 miljoen euro uitgegeven.

Voorzitter, wat de PVV betreft laten we de boeren gewoon lekker met rust en geven we zo min mogelijk geld uit aan deze fratsen.

Voorzitter, onze fractie vond het ook spijtig om te lezen dat de provincie in 2021 heeft gediscrimineerd met haar personeelsbeleid. Want ook positieve discriminatie is gewoon discriminatie. Het zou puur moeten gaan om de kunde en arbeidsethos van mensen en niet om achtergrond.

Voorzitter, ik ga afronden. Hoewel de bevindingen van de accountant positief zijn en GS werk maakt van de aanbevelingen, moet onze fractie toch tegen de voordracht stemmen vanwege het gevoerde beleid en de gemaakte politieke keuzes.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 810