• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke Statenvragen "Groen label kernenergie en aardgas"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In het Noordhollands Dagblad van 3 januari 2022 (*) valt te lezen dat Brussel voornemens is een groen label te geven aan investeringen in kernenergie en nieuwe aardgascentrales.

De hoop is dat investeerders hierdoor worden verleid om te investeren in nieuwe (kleine) kerncentrales.

Het aanstaande kabinet Rutte IV heeft in haar regeerakkoord aangekondigd dat de kerncentrale van Borssele langer openblijft en dat de benodigde (voorbereidende) stappen worden gezet voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales in ons land.
Daarbij moet o.a. gedacht worden aan het faciliteren van marktpartijen bij hun verkenningen, wet- en regelgeving waar nodig in orde maken en het zorgen voor veilige, permanente opslag van kernafval.

Hoewel de PVV geen nut en noodzaak ziet voor de energietransitie m.b.t. het klimaat, is onze fractie wel een groot voorstander van kernenergie en zien wij het besluit van Brussel als een extra steuntje in de rug voor kernenergie. Dat is positief, maar het Rijk staat helaas niet achter het voornemen van Brussel om ook aardgas een groen label te geven, terwijl aardgas op meerdere vlakken een superieure energiebron is t.o.v. hernieuwbare energie.

Daarom wil ondergetekende de volgende vragen aan het College stellen:

1) Hoe kijkt de gedeputeerde aan tegen het genoemde besluit van Brussel? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat het besluit van Brussel en het voornemen van het nieuwe kabinet Rutte IV mogelijkheden kan scheppen om kernenergie in Noord-Holland op de agenda te zetten en waar mogelijk provinciale ondersteuning te verlenen?
Zo ja, wat zou de provincie zelf kunnen en willen doen om dat te bewerkstelligen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat het besluit van Brussel inzake aardgas aantoont dat het Rijksbeleid inzake het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningvoorraad onhoudbaar is en op de schop moet? Zo ja, bent u bereid dat richting het nieuwe kabinet te communiceren & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.


N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) “Alsnog groen stempel EU voor kernenergie en gascentrales” (Noordhollands Dagblad, 3-1-2022)

  • Hits: 1142