• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de Actualiteit RIVM-rapport Tata Steel (PS-vergadering, 13-9-2021)

Voorzitter, de PVV is ook geschrokken van het onlangs gepubliceerde RIVM-rapport.
Daaruit bleek dat niet alleen het loodgehalte, maar ook het aantal kankerverwekkende pak-deeltjes onverantwoord hoog is en op termijn tot meer kankergevallen leidt bij mensen die hieraan worden blootgesteld.

Hoewel de Tweede Kamer deze week weer debatteert over Tata Steel en het onderwerp op 20 september in de cie terugkomt, is het toch goed om er vandaag aandacht aan te besteden.

Want ondanks dat Tata Steel een essentiële economische pijler is in de regio, goed voor 9.000 directe en 30.000 indirecte banen, mag dat niet betekenen dat de volksgezondheid in gevaar komt.

Wat de PVV betreft is de grote vraag hoe we Tata Steel op een relatief gezonde wijze kunnen laten voortbestaan, waarbij de volksgezondheid leidend is. Naar onze mening moet dan ook alles op alles worden gezet om de negatieve gezondheidseffecten voor de omgeving terug te dringen.

We zijn dan ook benieuwd naar de antwoorden van de gedeputeerde op de vragen van de SP.

Zoals de PVV tijdens het debat op 9 september jongstleden over de toekomst van Tata Steel aangaf, is het belangrijker om de aandacht te richten op de emissie van gevaarlijke stoffen en niet op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met name omdat maatregelen kunnen resulteren in meer uitstoot van schadelijke stoffen.

Zo stelt het RIVM dat het afvangen en opslaan van CO2 bij de vervuilende staalfabriek Tata Steel in IJmuiden juist kan leiden tot extra uitstoot van andere schadelijke stoffen die in de omgeving neerslaan.

Onze fractie ondersteunt dan ook het advies van het RIVM voor meer focus op het proces van de staalproductie „dat juist gepaard gaat met voor de gezondheid relevante emissies van fijnstof, pak’s en zware metalen, en de emissies in de afval/reststoffenfase.”

We zijn benieuwd naar de mening van de gedeputeerde.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1184