• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van het Referendumverzoek RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (PS-vergadering, 5-7-2021)

Voorzitter, de PVV kan het kort houden bij dit agendapunt.
Als groot voorstander van referenda wil onze fractie de initiatiefnemers een dikke pluim geven voor alle moeite die zij hebben ondernomen en feliciteren met het mooie resultaat van 866 geldige digitale en bijna 250 geldige schriftelijke handtekeningen; dat is ruim boven de drempel van 500 handtekeningen.

Zoals onze fractie al eerder aangaf, gaat de RES 1.0 verstrekkende gevolgen hebben voor onze burgers, terwijl zij nauwelijks gehoord zijn. Alleen al daarom zou het prachtig zijn als een referendum kan worden bewerkstelligd.

Wat de PVV betreft is het besluit “RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord” wel referendabel, wordt de kennisgeving toegelaten en kan de inwerkingtreding van het vandaag aangenomen besluit vervallen tot een beslissing daarover in een later stadium.

Onze fractie kan dan ook niet instemmen met voorliggende voordracht.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1226