• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Verstedelijkingsstrategie MRA (PS-vergadering, 5-7-2021)

Voorzitter, vandaag bespreken we in de Staten de Verstedelijkingsstrategie MRA en zoals ik al tijdens de commissievergadering aangaf, kijkt onze fractie er met een dubbel gevoel naar.

Laat ik beginnen met enkele punten die onze fractie positief vindt:

Zo deelt de PVV de mening van het College dat de verzwaring van de bijdrage van luchtvaart in het gecumuleerde geluidniveau problemen geeft bij het realiseren van de woningbouwopgave in de hele MRA. Onze fractie ondersteunt dan ook de oproep van het College aan het Rijk.

Tevens vindt de PVV het een goede zaak dat wordt onderzocht of bepaalde bedrijventerreinen eerder of sneller kunnen worden getransformeerd.

Maar voorzitter en dat zal niet als een verrassing komen, onze fractie heeft wel grote moeite met het duurzaamheidsevangelie dat in de strategie klinkt en hebben we twijfels over de gepresenteerde woningbouwambities.

Tuurlijk, het is in principe niet verkeerd dat het Rijk en de regio de afspraak hebben gemaakt om tot 2030 175.000 woningen te bouwen, waarvan ca. 70.000 in A’dam, 53.000 in de 7 stadsharten en 52.000 op andere locaties binnen de MRA. Er is immers al jaren een groot tekort aan woningen.

Echter, zoals ik tijdens de commissievergadering al aanstipte en wat onze fractievoorzitter ook tijdens de bespreking van de Jaarstukken beschreef: je kunt de samenleving ondermijnende woningbouwcrisis onmogelijk oplossen als er niet stevig wordt ingegrepen inzake de voortdurende massa-immigratie, alsmede het verlammende stikstof-, klimaat- en energiebeleid.

Bovendien moeten we onszelf de vraag durven stellen wat voor toekomst wij uiteindelijk zien voor de MRA. Een overbevolkte stadstaat met op den duur een veelvoud van de nu 2,5 miljoen inwoners? Deze vraag is overigens ook relevant voor heel Nederland, kijkende naar de snel stijgende bevolking. Jan Latten, bijzonder hoogleraar sociale demografie probeert al jaren deze belangrijke vraag in de politieke arena te brengen, aangezien ons land op meerdere vlakken tegen haar grenzen aanloopt.

En hoewel de gedeputeerde waarschijnlijk zal zeggen dat het primaat inzake immigratie, klimaat en stikstof vooral bij het Rijk ligt, wil dat natuurlijk niet zeggen dat het College en Statenleden geen stevige kritiek kunnen geven richting Den Haag.

We hopen dan ook alle partijen in dit Huis en natuurlijk ook de kiezers thuis, moeten zich wel goed beseffen, dat als je geen beperkingen wil voor de instroom van asielzoekers en achter het huidige klimaat-, stikstof- en energiebeleid staat, dat je dan ook moet accepteren dat jezelf, maar ook je naasten, je stadsgenoten mogelijk vele jaren klemzitten in de volledig op slot zittende woningmarkt, grote windturbines voor de deur krijgen, torenhoge energierekeningen en een op den duur uit zijn voegen barstende MRA.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1210