• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Actualiteit Datacenters Hollands Kroon (PS-vergadering, 28-6-2021)

Voorzitter, vandaag bespreken we de actualiteit over datacenters in Hollands Kroon.
En onze fractie deelt de zorgen en vragen van de SP. Het gaat hier immers om een maatschappelijk, alsmede politiek heet hangijzer en het zou dan ook zeer onwenselijk zijn als blijkt dat het College van Hollands Kroon probeert haar zin door te drijven.

Helemaal, aangezien in een vandaag verschenen bericht van de Telegraaf valt te lezen dat uit onderzoek van Buck Consultants International (in opdracht van het ministerie van Economische Zaken) blijkt dat er in Nederland een dusdanige overcapaciteit is, dat er ’nauwelijks voordelen’ zitten aan een ’buitenproportioneel groot datacentercluster binnen Nederland’.

Volgens het genoemde onderzoeksbureau is het aandeel Nederlandse bedrijven dat daadwerkelijk voordeel heeft van vestigingen nabij datacenters zeer beperkt en kunnen nieuwe datacenters prima buiten Nederland worden gerealiseerd.

Voorzitter, de PVV is van mening dat dit geen conclusies zijn die zomaar aan de kant geschoven kunnen worden.

Kent de gedeputeerde het onderzoek en deelt hij onze mening?

Voorzitter, nu valt in de beantwoording van de bevoegdheidsvraag te lezen dat GS op het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze heeft ingediend inzake meerdere aandachtspunten.

Zo zouden ondermeer de ruimtelijke en andere consequenties niet of nauwelijks in beeld zijn gebracht, net als de energie- en waterbehoefte.

Belangrijke zaken die al meerdere keren in dit Huis naar voren zijn gekomen.

Onze fractie gaat er dan ook vanuit, zeker in het licht van het vandaag gepresenteerde onderzoek, dat het College hier bovenop zit en waar nodig actie onderneemt.

Dank u voorzitter.

  • Hits: 1195