• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de bespreking van de Jaarstukken 2020 (PS-vergadering, 28-6-2021)

Voorzitter, vandaag bespreken we de Jaarstukken 2020 en de resultaten logen er weer niet om. Ook in 2020 heeft ons groene en linkse College veel belastinggeld van onze burgers over de balk gegooid.

Een kleine bloemlezing:

- Bijdragen aan energietransitie: meer dan 8 miljoen euro;

- Bijdragen aan transitie naar circulaire economie: meer dan 800.000 euro;

- Verduurzaming bestaande woningvoorraad stimuleren: ook meer dan 800.000 euro;

- Aanschaf NNN-gronden: 7,4 miljoen euro.

Voorzitter, als ik niet zou weten dat het om belastinggeld gaat, zou ik denken dat er geldbomen bij het provinciehuis groeien…

Voorzitter, zoals iedereen weet is de provincie interbestuurlijk toezichthouder, waaronder inzake de taakstellingen die gemeenten krijgen m.b.t. het huisvesten van statushouders.

Uit de beantwoording van onze technische vraag nr. 124 blijkt dat met drie gemeenten die al langere tijd substantieel achterliepen (Amsterdam, Bloemendaal en Castricum) bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. Met de overige achterlopende gemeenten zijn ambtelijke gesprekken gevoerd of zijn per brief gevraagd om de activiteiten op dit gebied te intensiveren.

Echter, uw College heeft onlangs richting het Rijk laten weten dat door de enorme woningbouwopgave, waaronder een tekort aan betaalbare woningen, de meeste Noord-Hollandse gemeenten in 2021 niet in staat zullen zijn om de sterk gegroeide taakstelling te realiseren. Immers, in de eerste helft van 2021 moeten Noord-Hollandse gemeenten maar liefst 2.228 statushouders huisvesten, terwijl dat in de tweede helft van 2020 er 1.070 waren.

Daarom wil de PVV, samen met 50PLUS/PvdO de volgende motie indienen met het dictum:

Roept het College op om tijdens het komende overleg met het kabinet aan te geven dat er coulance moet worden getoond richting Noord-Hollandse gemeenten die in 2021 niet de taakstelling kunnen realiseren.

Voorzitter, hoewel uit de controleverklaring van de onafhankelijke accountant geen onrechtmatigheden of onzorgvuldigheden zijn gebleken, kan de PVV niet instemmen met voorliggend besluit, aangezien wij ons niet kunnen vinden in het beleid dat het College in 2020 heeft gevoerd, bv. inzake de energietransitie en circulaire economie waar weer het nodige belastinggeld aan is verspild.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1244