• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de Actualiteit Waterverbruik datacenters en lozing in oppervlaktewater (PS-vergadering, 12-4-2021)

Voorzitter, naar aanleiding van berichtgeving inzake interne stukken van de provincie Noord-Holland waaruit het beeld naar voren komt dat datacenters tijdens extreme weersomstandigheden de levering van voldoende drinkwater aan huishoudens in gevaar kunnen brengen en miljoenen liters koelwater met onbekende chemicaliën lozen, hebben verschillende partijen, waaronder de PVV, de nodige kritische vragen gesteld.

Het College heeft alle vragen voor deze Actualiteit beantwoord, waarvoor dank.
De PVV moet helaas wel zeggen dat we de beantwoording zeer magertjes vinden…

Want ondanks dat datacenters een politiek en maatschappelijk zeer gevoelig onderwerp zijn, heeft de PVV het gevoel dat het College de problematiek toch nog niet helemaal serieus neemt.

Ja, het College geeft aan dat er voldoende oog moet zijn voor het effect van datacenters op het landschap, het benutten van restwarmte, energievoorziening, alsmede het watergebruik. En ja, er komt een heuse ‘datacenterstrategie’ waarin deze zaken worden verwerkt. En ja, GS gaat in overleg met de Omgevingsdienst om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor een verdiepend onderzoek naar wateraspecten van datacenters.

ECHTER, voorzitter, het College blijft ondanks alle punten van zorg van mening dat Noord-Holland een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters is en vooral moet blijven. Het College hanteert in zekere zin een “Ja, mits” houding.

En daar zit wat de PVV betreft het probleem. Het College stelt namelijk dat de voordelen blijven opwegen tegen de nadelen, als met genoemde zaken rekening wordt gehouden. Wij zien die voordelen eerlijk gezegd niet, voorzitter. Levert het bv. veel lokale werkgelegenheid op, waar altijd mee geschermd wordt? Onze fractie heeft zo haar twijfels.

Bovendien zijn datacenters niet zomaar weg te werken in het landschap. Het gaat soms om gebouwen waar zelfs passagiersvliegtuigen in kunnen parkeren.

Dus voorzitter, wat zijn dan die ‘doorslaggevende’ voordelen? En worden daar ook keiharde voorwaarden aan gesteld?

Voorzitter, hoewel het College aangeeft dat het betreffende onderzoeksrapport niet openbaar is gemaakt, omdat er te weinig onderzoeksdata was, had dat wat de PVV betreft wel gelijk moeten gebeuren.

Want de conclusies en aanbevelingen logen er bepaald niet om.

Zo wordt o.a. geconcludeerd dat er binnen datacenters nog onvoldoende kennis van en aandacht is voor hun waterhuishouding, alsmede dat slechts in een enkel geval op gestructureerde wijze wordt bijgehouden welke hoeveelheden water, soorten water en soorten, alsmede hoeveelheden chemicaliën men gebruikt. Dat is ronduit zorgelijk.

Voorzitter, wat de PVV betreft komt er dan ook meer een houding van “Nee, tenzij” met zo streng mogelijke voorwaarden. Onze fractie zal de toekomstige datacenterstrategie door een dergelijke bril bekijken.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1192