• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke Statenvragen "Belabberde communicatie inzake windturbines ‘t Zand"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wilt stellen aan het College.

Toelichting:

In een bericht van NH Nieuws op 15 maart 2021 (*) valt te lezen dat de mogelijke komst van gigantische windturbines nabij het Schaagse dorp ’t Zand tot veel onrust leidt.

Zo stelt Henno Dasselaar van de Stichting Kritisch Platform Zijpe dat bewoners onwetend zijn van wat gaat komen, alsmede dat de windindustrie al heeft aangegeven dat zij met turbines van 100 meter hoog niet meer uitkomen en deze boven de 200 meter hoog moeten worden.

Ook Gerard Schouten van de dorpsraad 't Zand geeft aan dat de meeste dorpsbewoners van niets weten en hekelt de communicatie van de gemeente.

Want hoewel er komende dinsdag een informatieavond voor bewoners over de plannen op het programma staat, stond er over de bewuste windturbines in eerste instantie helemaal niets op de agenda. Gezien de onrust heeft wethouder Hans Heddes (PvdA) aangeven dat hij ook aandacht gaat besteden aan de ideeën inzake de enorme turbines.

De PVV is principieel tegen windturbines, aangezien zij op subsidie draaien, weersafhankelijk zijn, het landschap verzieken, alsmede het milieu vervuilen en is verbijsterd over de manier van communiceren door de gemeente Schagen.

1) Deelt u de mening dat de manier waarop Schagen in eerste instantie heeft gecommuniceerd inzake de enorme windturbines niet transparant is en op zijn minst de indruk wekt dat men de mening van de bewoners vreest of niet serieus neemt? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat het opmerkelijk is dat in eerste instantie wordt uitgegaan van windturbines van 100 meter hoog en op een wat later moment wordt gesproken over turbines van meer dan 200 meter hoog? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u, in het verlengde van vraag 2, aangeven of een vergelijkbare verandering van scope ook heeft plaatsgevonden bij andere zoekgebieden in onze provincie? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Mocht u geen antwoord kunnen geven op de vraag, omdat dit niet bekend is bij de provincie, deelt u dan de mening dat het verstandig is om dit in kaart te brengen? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat als er bij de bevolking geen draagvlak is voor windturbines in een zoekgebied, gemeenten deze moeten laten vallen teneinde de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur niet aan te tasten? Zo nee, waarom niet?

5) Gedeputeerde Stigter heeft in het verleden aangegeven zich niet actief te willen bemoeien met het participatietraject van gemeenten inzake de energietransitie.

Deelt u de mening, kijkende naar de gang van zaken in Schagen, dat GS er nog een keer bij gemeenten op moet hameren dat bewoners en hun mening te allen tijde serieus genomen moeten worden en dat de provincie (indien gewenst) bij wil dragen aan grootschalige draagvlakonderzoeken? Zo nee, waarom niet?


N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

 

 BRON

(*) Zorgen over komst mega windturbines: "Meeste dorpsbewoners weten van niets" (NH Nieuws, 15-3-2021)

  • Hits: 2006