• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de Actualiteit datacenters Hollands Kroon (PS-vergadering, 14-12-2020)

Voorzitter, de PVV steunt deze actualiteit volledig en we zijn benieuwd naar de beantwoording van de vragen die door de SP terecht zijn gesteld. In het verlengde van deze vragen heeft onze fractie ook nog een vraag.

In een artikel van de NRC op 24 november jongstleden viel namelijk te lezen dat Henk Geerligs (vicevoorzitter van de lokale afdeling van brancheorganisatie LTO) van mening is dat de gemeente Hollands Kroon niet het bevoegde gezag is inzake datacenters, aangezien de noodaggregaten zo zwaar zijn dat het betreffende datacenter een ‘IPPC-installatie’ is, waarvoor de provincie verantwoordelijk is.

Hoewel de gemeente betoogt dat dit niet klopt, wordt de stelling van Geerligs door een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteund en wordt tevens verwezen naar de betrokkenheid van de betreffende provincies bij de komst van de hyperscales in de Eemshaven en in Zeewolde.

Kan de gedeputeerde aangeven of dit klopt en dat dus het papierwerk voor het datacenter waar Microsoft alvast aan begonnen is nog provinciaal getoetst moet worden? Wat zijn dan de eventuele gevolgen?

Voorzitter, behalve dat het formele traject mogelijk niet goed is verlopen, heeft onze fractie grote zorgen over de plannen in Hollands Kroon, die niet alleen veel weerstand oproepen van bewoners en boeren, maar ook de lokale politiek heeft verscheurd.

Datacenters nemen namelijk veel schaarse ruimte in en tasten het landschap aan. Bovendien slurpen ze gigantische hoeveelheden stroom die wordt geproduceerd door o.a. met belastinggeld gesubsidieerde windenergie.

Omdat energie uit zon en wind in vergelijking met aardgas en kernenergie veel meer ruimte inneemt, alsmede de energievraag stijgt, is het denkbaar dat bij nog meer datacenters problemen gaan ontstaan voor onze energiezekerheid en leefomgeving.

Voorzitter, ook is het nog maar de vraag of datacenters wel de werkgelegenheid brengen die zij claimen te brengen. Waar Google beweert dat voor elke echte baan maar liefst 7 indirecte banen worden gecreëerd, stelt professor dr. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsrecht, dat dit maar 0,7 is.

Voorzitter, alles overziend is de PVV van mening dat het van groot belang is dat alle betrokken overheden een terughoudende en kritische opstelling hebben ten aanzien van nog meer datacenters.

Voor zover voorzitter.

 • Hits: 882