• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng inzake Integraal Meerjaren Programma Infrastructuur 2021-2028 (PS-vergadering, 16-11-2020)

Voorzitter, hoewel wij als PVV met de meeste projecten kunnen instemmen, is onze fractie bezorgd over de kredietverhogingen bij een aantal verbeter- en uitbreidingsprojecten.

Zo heeft de aannemer bij project “Opwaarderen brug Ouderkerk” een extra claim neergelegd als gevolg van vertraging door het ontbreken van de benodigde gronden, waardoor de kosten met € 5.300.000 oplopen.

Een zorgwekkende situatie, maar onze fractie was blij te vernemen van gedeputeerde Olthof dat inmiddels betreffende dit project de betrokken partijen eruit zijn en het risico ten aanzien van de grondverwerving opgelost lijkt. De verwachting is nu dat op korte termijn weer verder kan worden gegaan met het project. Dat is een goede zaak.

Voorzitter, het is daarnaast ook zorgelijk dat miljoenen euro’s over de balk worden gesmeten vanwege de zogenaamde stikstofproblematiek. We hebben het hier over belastinggeld dat wat ons betreft beter kan worden besteed.

Dan nog het volgende. Inzake het project “HOV-14 / halte Royal Flora Holland”. Door de aanleg van een HOV-halte bij de hoofdingang van Royal FloraHolland en het in aanleg zijnde Experience Center Floriworld, kan de route voor beide buslijnen met 6 minuten worden versneld en worden de huidige haltes opgeheven. Dit gaat 4,8 miljoen euro kosten.

Tijdens de commissievergadering vroeg ik naar de kosten in relatie tot deze tijdwinst en gedeputeerde Olthof gaf toen aan dat het niet alleen om tijdwinst gaat, maar dat er ook flink wordt geïnvesteerd in de infrastructuur nabij FloraHolland. De gedeputeerde gaf toen aan een lijst te kunnen delen met de zaken die daaronder vallen.

Voorzitter, het kan zijn dat we deze over het hoofd hebben gezien maar deze lijst hebben wij volgens mij nog niet voorbij zien komen. Kan de gedeputeerde anders nu even beknopt aangeven waar de investeringen in de infrastructuur uit bestaan?

Kijkende naar het voorliggende besluit, kunnen we instemmen met de meeste zaken, behoudens de punten 4c en 4d.

Voor zover voorzitter.

  • Hits: 1548