• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng tweede termijn bij bespreking Omgevingsverordening NH2020 (PS-vergadering 22-10-2020)

Voorzitter, de PVV heeft de adviezen van de gedeputeerde gelezen en is teleurgesteld dat de gedeputeerde het amendement die onze fractie samen met Forum voor Democratie heeft ingediend, afraadt.

De gedeputeerde stelt dat het vanwege de provinciale doelen op het gebied van verduurzaming van de energietransitie niet wenselijk is om hierop voor wind- en zonne-energie een uitzondering te maken.

Onze fractie betreurt dit standpunt, niet alleen omdat er geen basis is om door te gaan op de weg van hernieuwbare energie, maar ook omdat het een te grote druk legt op het landschap. Het amendement laten we dan ook staan.

Voorzitter, kijkende naar de twee voorliggende nota’s van wijzigingen, kan onze fractie kort zijn: die kunnen wij niet ondersteunen. Onze fractie ziet in de eerste nota van wijzigingen te weinig terug van de brede kritiek die via insprekers en zienswijzen is geuit m.b.t. mogelijkheden om woningbouw te realiseren.

De PVV kan ook niet akkoord gaan met de tweede nota van wijzigingen en de adviezen die zijn gegeven inzake de ingediende moties en amendementen. Ook hier vinden wij dat er te weinig rekening wordt gehouden met de samenleving ontwrichtende woningcrisis.

Immers, de positieve adviezen van de gedeputeerde hebben vooral te maken met natuur en duurzaamheid (A22 “Definitie duurzame ontwikkeling opnemen”, M113 “Heroverweging Zijpe en Hazepolder”, M115 “Weidevogels Zijpe”, M116 “Leidraad Weidevogels”), terwijl woningbouw wat onze fractie betreft een grotere prioriteit zou moeten zijn. De balans ontbreekt.

De PVV vindt het dan ook enigszins armoedig dat de gedeputeerde zich alleen positief uitlaat over ‘tiny houses’ (M111) en motie M97 inzake het aanpassing van de BPL-begrenzing bij het terrein van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum.

Voorzitter, het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad stelt in een recent artikel van het Noordhollands Dagblad dat de woningbehoefte niet binnen bestaand stedelijk gebied opgelost kan worden.

Volgens directeur Egbert de Vries wordt met twee grote maatschappelijke vraagstukken geen rekening gehouden: het enorme tekort aan woningen in Noord-Holland, zeker in de metropoolregio Amsterdam, alsmede het steeds trager wordende tempo waarin nieuwbouw moet worden gerealiseerd, terwijl een versnelling nodig is.

Hoewel de PVV absoluut niet negatief staat ten opzichte van een door gedeputeerde Loggen aangekondigde Deltaplan Wonen, maakt onze fractie zich wel grote zorgen of dit deltaplan in staat gaat zijn om de bouw van voldoende, betaalbare woningen te realiseren.

Wat de PVV betreft moet daar de focus op liggen. Duurzaamheids- en natuurambities zouden dan ook (desnoods tijdelijk) in de ijskast moeten worden gezet.

Omdat de voorliggende voordracht en de wijzigingen daar onvoldoende op inzetten, kan onze fractie deze onmogelijk steunen.

Dank u wel.

 • Hits: 835