• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de Actualiteit afgegeven natuurvergunning biomassacentrale Diemen (PS-vergadering 18-5-2020)

Voorzitter, op dinsdag 7 april is tijdens de vergadering van GS het besluit genomen om een vergunning te verlenen aan Vattenfall voor een biomassacentrale in Diemen. Een opzienbarend besluit waar we het vandaag over hebben.

Bijna net zo opzienbarend als de rol van het CDA deze middag, aangezien zij landelijk in het kabinet Rutte-III zit en dus medeverantwoordelijk is voor het rampzalige beleid inzake biomassa en stikstof.

De PVV is altijd een fel tegenstander van energie uit biomassa geweest. Bij ons geen voortschrijdend inzicht. Er is geen nut of noodzaak voor, levert nauwelijks energie op en het verbranden van bomen geeft meer uitstoot van koolstof, stikstof en fijnstof t.o.v. steenkool en aardgas.

Bovendien draait biomassa op vele miljarden euro’s subsidie die de belastingbetaler mag ophoesten. Er wordt geschat dat de biomassacentrale in Diemen maar liefst tussen de 200 en 300 miljoen euro subsidie gaat krijgen.

Voorzitter, op 14 en 29 april heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College. Op onze vragen van 14 april is een beantwoording gekomen, maar deze overtuigt bepaald niet.

Lokaal is er namelijk geen enkel draagvlak voor de biomassacentrale. Zo heeft de gemeenteraad van Diemen in november 2019 een motie aangenomen waarin zij zich duidelijk uitspreekt tegen de komst van de centrale en is er veel verzet vanuit bewoners. Met deze zaken lijkt bar weinig te zijn gedaan door de provincie en Vattenfall.

Het College geeft in haar beantwoording vooral aan dat er geen wettelijke beletsels zijn geweest om de vergunning te weigeren en dat de vergunning al ter inzage heeft gelegen, waardoor burgers al gelegenheid hebben gehad om te reageren.

Maar wat betekent dat “al ter inzage” nou precies? Hoe weet de meerderheid van de burgers dat ze daarop kunnen reageren? En wat is überhaupt de waarde van hun inbrengen? Immers, de vergunning ligt er gewoon, terwijl draagvlak ontbreekt.

Voorzitter, daarom de volgende vragen aan de gedeputeerde:

Ziet GS het proces van “ter inzage leggen” als indicator van “draagvlak”?

En wat is er eigenlijk ondernomen om recht te doen aan het ontbrekende draagvlak en de weerstand in de regio?

Voorzitter, het College geeft in haar beantwoording aan dat het Rijk momenteel nieuw biomassabeleid ontwikkelt en er dus nieuwe kaders gaan komen.

Kijkende naar de maatschappelijke weerstand en het feit dat er momenteel vergunningaanvragen lopen voor vier nieuwe biomassacentrales, verwachten wij dat het College haar invloed gaat uitoefenen, zoals aangegeven in het Coalitieakkoord, om te bewerkstelligen dat de nieuwe kaders de realisatie van biomassacentrales zoveel mogelijk voorkomen.

Voorzitter, ik wil direct een motie indienen met het dictum:

"Roept het College op om: Zo snel mogelijk haar invloed aan te wenden, zoals aangegeven in het Coalitieakkoord, teneinde te bewerkstelligen dat de nieuwe kaders voor biomassa de realisatie van biomassacentrales zoveel mogelijk tegengaan en Provinciale Staten over ontplooide activiteiten en resultaten te berichten."

Dank u voorzitter.

 • Hits: 877