• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Stop onzinnige klimaatstoomwals en focus op Corona-noodfonds"

De leden M. Deen, I. Bezaan en N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

In het Actualiteitenoverzicht #6 van Gedeputeerde Staten dat op woensdag 15 april werd gepresenteerd, valt te lezen dat de RES-planning door de Coronacrisis is aangepast.

Zo wordt de planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES met vier maanden verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020. Dit houdt in dat de RES-analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ook verschuift van 1 juni naar 1 oktober 2020.

De analyse van het PBL wordt nu uiterlijk 1 februari 2021 gepresenteerd, samen met het advies van het nationaal programma RES en indien nodig zal het toepassen van de verdeelsystematiek ook worden verschoven naar deze datum.

De oplevering van de RES 1 .0 wordt daardoor verruimd van 1 maart 2021 tot 1 juli 2021.

Hoewel deze verschuiving op het eerste oog positief lijkt, is de PVV zeer ontstemd.
Immers, in het betreffende actualiteitenoverzicht valt te lezen dat het uitgangspunt blijft dat de doelen, zoals opgenomen in het Klimaatakkoord, niet vertraagd raken.

De PVV vindt deze opstelling getuigen van een compleet gebrek aan realiteitszin. Immers, de wereld bevindt zich in een Coronacrisis, die niet alleen resulteert in veel gezondheidsleed, maar ook in catastrofale effecten op de economie, zowel op korte als langere termijn.

Een euro kan maar 1 keer worden uitgegeven en dan is het volstrekt onnavolgbaar dat er gekozen wordt voor klimaat gerelateerd beleid, terwijl uit metingen op Mauna Loa (Hawaï) blijkt dat de uitstoot van CO2, ondanks een tot stilstand gekomen economie, tot een nieuw record is gestegen. Belastinggeld steken in o.a. de RES is dan ook complete verspilling en niet uit te leggen aan onze burgers.

Ondergetekenden willen dan ook de volgende vragen aan het College stellen.

1) Kunt u aangeven waarom specifiek is gekozen voor de datum van 1 oktober 2020 voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat de recente metingen op Mauna Loa duidelijk aantonen dat de basis van klimaat gerelateerd beleid op drijfzand is gebaseerd? Zo ja, bent u bereid zo snel mogelijk alle opdrachtgevers van het nationaal programma RES en andere relevante betrokkenen, zoals het Voortgangs-overleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels op te roepen het RES-proces per direct te staken en het huidige, alsmede voorgenomen klimaat gerelateerd beleid aan een zeer kritische analyse te onderwerpen? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u bereid, kijkende naar de catastrofale effecten van de Coronacrisis, alle middelen die nog niet juridisch vastliggen t.b.v. klimaat gerelateerd beleid vrij te maken en daarmee een provinciaal Corona-noodfonds voor Noord-Hollandse ondernemers en burgers op te zetten? Zo nee, waarom niet?

 

M. Deen, I. Bezaan, N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://realclimatescience.com/2020/04/co2-reaches-record-high-418-ppm/ 

  • Hits: 1287