• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Uitbreiding fondsvermogen en voorstel tot scopewijziging van het PDENH (PS-vergadering 30-9-2019)

Voorzitter, de PVV kan kort zijn op dit agendapunt, aangezien onze inbreng in de commissie M&B op 16 september jongstleden glashelder was. Onze fractie is van mening dat het verstrekken van financiële middelen voor behoeftige ondernemers geen taak van de overheid is, maar van de Markt. Daar zijn we altijd heel duidelijk over geweest.

Dat is niet alleen vanwege de duurzaamheidshysterie die ten grondslag ligt aan dit fonds, maar ook vanwege de financiële risico’s voor de provincie en dus voor de Noord-Hollandse belastingbetaler. Want deze risico’s, die zijn er voorzitter. Zo gaf onze fractie tijdens de genoemde commissievergadering al het voorbeeld van zonnepanelenfabrikant Energyra dat begin 2019 failliet ging, waardoor het Participatiefonds ongeveer 3 miljoen euro belastinggeld zag verdampen.

Voorzitter, over de voorgestelde scopewijziging kan de PVV ook kort zijn. De kritiek op houtige biomassa ondersteunen we, maar wat onze fractie betreft wordt volledig afgezien van investeringen in alle vormen van biomassa en als er al gekeken moet worden naar eventuele investeringen in alternatieve bronnen voor energieopwekking, dan moet de focus wat ons betreft liggen op onderzoek naar thorium, zoals mijn fractiegenoot zojuist al heeft verduidelijkt.

Dat, gecombineerd met ons uitstekend werkend aardgasnetwerk, is oog hebben voor onze energiebehoefte en welvaart in de toekomst. Gezien de wagonladingen nadelen die kleven aan zon,wind en biomassa, kan onze fractie het College alleen maar oproepen om de tunnelvisie op deze bronnen van energieopwekking te laten varen.

Voorzitter, “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Wij stemmen dan ook tegen de voordracht. Dank u wel.

 • Hits: 911