• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Handhaven boerkaverbod in het Noord-Hollandse OV"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van het Algemeen Dagblad (*) blijkt dat openbaar vervoerbedrijven NS, HTM, RET, Arriva, Connexxion, EBS en GVB zich niets aantrekken van het boerkaverbod en geen moslima’s in voertuigen gaan weigeren die gezichtsbedekkende kleding dragen.

De nieuwe wet gaat in op 1 augustus 2019 en vanaf die datum is het niet toegestaan om in zorg- en onderwijsinstellingen en in het openbaar vervoer een boerka, bivakmuts, integraalhelm of nikab te dragen.

Pedro Peters van ov.nl die de woordvoering verzorgt voor alle OV-bedrijven, stelt dat de nieuwe wet voor vervoerders onwerkbaar zou zijn, omdat de politie heeft aangegeven dat de handhaving van deze wet niet de hoogste prioriteit heeft.

De PVV maakt zich grote zorgen over niet alleen de desinteresse van de openbaar vervoerbedrijven en de politie om een wet te handhaven, terwijl dat wel zou moeten, maar ook om de veiligheid van reizigers en OV-personeel. Immers, onlangs viel in de media te lezen dat er in Pakistan een aanslag was bij een ziekenhuis door een vrouw in boerka, waarbij 9 doden en 30 gewonden vielen. (**)

Ondergetekende wil dan ook aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Is de gedeputeerde van mening dat alle reizigers en OV-personeel in alle veiligheid moeten kunnen reizen en werken, en dat de genoemde wet bijdraagt om die veiligheid te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt de gedeputeerde de mening dat het volstrekt onaanvaardbaar is dat openbaar vervoerbedrijven en de politie de handhaving van de wet willen verwaarlozen? Zo nee, waarom niet?

3) Kan de gedeputeerde aangeven of er door de openbaar vervoerbedrijven die van de provincie een concessie hebben gekregen, nog onderscheid wordt gemaakt tussen mensen in een boerka of nikab en mensen met een bivakmuts of integraalhelm? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Is de gedeputeerde bereid om bij de betreffende OV-bedrijven aan te dringen om de wet wel te gaan handhaven? Zo nee, waarom niet?

5) Is de gedeputeerde bereid om OV-bedrijven die blijven weigeren de wet te handhaven sancties op te leggen, bijvoorbeeld door te korten op hun budget? Zo nee, waarom niet?

6) Is het College bereid om de in de provincie actief zijnde regionale eenheden van de politie op te roepen de wet actief te gaan handhaven en/of om een verzoek naar de minister van Justitie en Veiligheid te sturen om alle in Nederland actief zijnde regionale eenheden aan te sporen de wet actief te handhaven? Zo nee, waarom niet?

 

M. Deen
PVV Noord-Holland

 

BRONNEN

(*) https://www.ad.nl/den-haag/ov-bedrijven-gaan-boerkaverbod-niet-handhaven-nieuwe-wet-voor-ons-niet-werkbaar~a12344ca/

(**) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1411778395/vrouw-in-boerka-blaast-zichzelf-op-bij-ziekenhuis 

 • Hits: 1544