• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake op omvallen staand Afval Energie Bedrijf (AEB)"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van de Telegraaf (*) blijkt dat het Afval Energie Bedrijf (AEB) in de haven van Amsterdam op omvallen staat.

Zo blijkt uit geheime stukken dat de verbrandingsovens en stoomturbines in een erbarmelijke technische staat verkeren en levensgevaarlijk zijn om mee te werken; AEB-personeel blijkt acuut gevaar te lopen door de slechte staat van de machines en leidingen. Daarnaast zou iedere minuut minstens tien keer het alarm in de fabriek afgaan wegens storingen en een groot deel van de werknemers onbekwaam zijn.

De gemeente Amsterdam is eigenaar van AEB en wordt nu geconfronteerd met een gigantische financiële strop die kan oplopen tot ruim een half miljard euro, aangezien de fabriek door alle technische tegenslagen in grote financiële problemen verkeert.

Een faillissement is dan ook een scenario waar de gemeente rekening mee houdt. Saillant detail is dat de gemeente de afgelopen week in het geheim tientallen miljoenen beschikbaar stelde ten bate van noodzakelijke herstelmaatregelen voor de fabriek die al sinds de bouw in 2003 met tegenslagen kampt. Binnen twee maanden moet duidelijk zijn of er een peperduur reddingsplan komt of dat de fabriek dicht moet.

De provincie Noord-Holland heeft in ieder geval in het verleden een financiële relatie met de fabriek gehad. In het Jaarverslag 2015 van AEB valt namelijk te lezen op blz. 82:

“Verstrekte subsidie
Door de Provincie Noord-Holland is in verband met de exploitatie van de HR Centrale in het verleden een subsidie toegekend van EUR 2,8 miljoen met een voorwaardelijke terugbetalingsverplichting. De terugbetalingsverplichting bedraagt, op basis van geprognosticeerde resultaten tot en met 31 december 2018, naar verwachting “nihil”.”

Gedeputeerde Tekin heeft op 7 september 2018 een werkbezoek aan AEB gebracht en twitterde daarover:

“Op werkbezoek bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) om te praten over veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie.”

De PVV maakt zich grote zorgen over mogelijke financiële gevolgen voor de Noord-Hollandse belastingbetaler door het onthutsende debacle bij AEB en daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Op welke manieren is de provincie Noord-Holland verbonden aan dit op omvallen staande bedrijf en wat zijn de gevolgen voor de provincie in het scenario als het bedrijf failliet gaat en in het scenario als er een reddingsplan komt? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Hoeveel geld heeft de provincie door de jaren heen in totaal in AEB gestoken en zijn er plannen om opnieuw geld in het bedrijf te steken? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details inzake verstrekte en eventueel te verstrekken financiële middelen. (waaronder inzake “wat”, “wanneer” en “waarom”)

3) Vanaf wanneer was de gedeputeerde op de hoogte van de gigantische problemen bij AEB, welke acties heeft de gedeputeerde ondernomen en/of welke acties gaat de gedeputeerde nog ondernemen? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Wat heeft de gedeputeerde precies besproken tijdens zijn werkbezoek op 7 september 2018 inzake “veiligheid” en heeft dat nog geleid tot acties van de gedeputeerde? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening (met ook in het achterhoofd de in april 2019 failliet verklaarde zonnepanelenfabrikant Energyra, waardoor de provincie voor meer dan 3 miljoen euro het schip in ging) dat de provincie moet stoppen met belastinggeld te verspillen aan dergelijke ondernemingen? Zo nee, waarom niet?

M. Deen
PVV Noord-Holland


BRON

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/876794223/geheime-stukken-onthutsend-beeld-afvalcentrale-amsterdam?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp 

  • Hits: 2108