• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Kaderbrief 2020 (PS-vergadering 8-7-2019)

Voorzitter,
Ook in 2020 wordt er helaas flink ingezet op de energietransitie en circulaire economie. Zo wordt met betrekking tot de energietransitie gekeken naar een mogelijke sluiting van kolencentrales en de ruimtelijke inpassing van zonne- en windenergie. Maatregelen die naar de mening van onze fractie waanzinnig en volstrekt onnodig zijn.

Dit College zet in op meer windmolens en solarvelden waardoor er juist groen verdwijnt en dieren sterven. Voorzitter, dat noemt men dan eufemistisch: ‘Duurzaam Doorpakken!’

Er wordt inderdaad flink doorgepakt met klimaatwaanzin op 2.670 km2 van onze aarde, wat neerkomt op 0,00037% van het totale aardoppervlak. Op dit hele kleine stukje aarde denken GL, D66, PvdA en de VVD dat ze het klimaat gaan redden. Grootheidswaanzin dekt in ieder geval de lading niet.

Voorzitter, het klimaat wordt al 4,5 miljard jaar bepaald door 1001 factoren. Denken dat de mens het klimaat kan bijsturen of zelfs redden slaat de plank compleet mis. Miljarden euro’s veranderen daar niets aan.

Voorzitter, we praten hier over een historische misser die catastrofale sociaal-economische gevolgen zal hebben en waar toekomstige generaties keihard over zullen oordelen.

Zij zullen zich afvragen wat ons bezielde om burgers en bedrijven op te zadelen met torenhoge kosten met alle gevolgen van dien voor onze welvaart en welzijn.

Ook zullen zij zich afvragen waarom we onze uitstekende energievoorziening hebben ondermijnd, aangezien aanbodgerichte energiebronnen, zoals zonne- en windenergie nooit kunnen voldoen aan de energievraag. 

Ook zullen zij de vraag stellen waarom ons uitstekend renderende aardgasnetwerk werd afgebroken, terwijl juist in landen als Duitsland, Portugal, Frankrijk en Spanje vol op aardgas is ingezet. Als je in Nederland aan de grens met Duitsland woont krijgt je buurman subsidie om aardgas te gaan gebruiken, terwijl jezelf verplicht wordt om van het aardgas af te gaan. Dat is waanzin voorzitter. 

Voorzitter, hoe kan het zo zijn dat in het qua oppervlakte nietige Nederland met een hoop borstklopperij kolencentrales zijn gesloten, terwijl er alleen al in China bijna duizend worden bijgebouwd?

Waarom zo halsstarrig en afkeurend blijven omgaan met kernenergie, een betrouwbare en duurzame energiebron met veel minder nadelen dan zonne- en windenergie?

Dit zijn vragen waar dit college niets anders op kan antwoorden dan ‘dat het beter is dan niets doen’, maar het is voor ons duidelijk dat ze daar helemaal geen weet van en over hebben. En ondanks deze fundamentele tegenstrijdigheden besluiten ze hier toch om miljarden in de put te gooien en de Noord-Hollandse burger nodeloos op tezadelen met extra lasten.

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat wij onmogelijk kunnen instemmen met de Kaderbrief.

  • Hits: 1446