• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Zonnewegdek financiële tijdbom"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van het Algemeen Dagblad (*) blijkt dat SolaRoad B.V. en onderzoeksinstituut TNO uitgebreid onderzoek doen naar de precieze oorzaak van de problemen met de zonnewegdekken in Haarlemmermeer en Spijkenisse.

Uit een brief van de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen (Verkeer en Vervoer) aan Provinciale Staten van Zuid-Holland komt naar voren dat bij het zonnewegdek bij Spijkenisse barsten in de toplaag boven de zonnepanelen zijn ontstaan, waardoor regenwater in het systeem liep. Om die reden is het zonnewegdek al vanaf maart 2019 afgezet en mogen bussen er niet meer overheen. Het zonnewegdek blijft nog zeker twee maanden gesloten, maar de kans is aanwezig dat het stuk weg helemaal niet meer opengaat.

Ook het zonnewegdek bij Haarlemmermeer (N232) kent grote problemen. Ook daar is water onder de toplaag terecht gekomen en moesten preventief verkeersmaatregelen worden genomen. Tevens werden er rijplaten over het wegvak gelegd.

De PVV maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen voor de Noord-Hollandse belastingbetaler. Immers, in januari is het besluit genomen om een kapitaalkrediet van meer dan een half miljoen Euro ter beschikking te stellen voor een aandelenbelang in SolaRoad B.V. Een besluit waar de PVV fel op tegen was, aangezien de provincie zich aan haar kerntaken moet houden en daar hoort bank of ondernemer spelen met belastinggeld niet bij.

Noord-Hollandse burgers dreigen nu twee keer de sjaak te zijn, aangezien het zonnewegdek onderdeel is van het versnellen van de energietransitie. Die transitie gaat de burger sowieso al veel geld kosten, bijvoorbeeld door een enorm gestegen energierekening en de verplichte overgang naar aardgasvrije woningen.

In totaal steken de provincies Noord- en Zuid-Holland, TNO en aannemer Strukton maar liefst 7 miljoen Euro in het gehele SolaRoad proefproject, dat loopt tot 2022.

Ondergetekende wil dan ook aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Was voor het besluit om een kapitaalkrediet van meer dan een half miljoen Euro ter beschikking te stellen voor een aandelenbelang op welke manier dan ook al bekend dat zonnewegdekken blijkbaar enorm kwetsbaar zijn? Zo ja, op welke manier zijn de Staten daarover bericht en zo nee, waarom niet?

2) Wat zijn de financiële gevolgen van de herstelwerkzaamheden aan het zonnewegdek in Haarlemmermeer voor de provincie Noord-Holland? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Hoeveel geld heeft de provincie Noord-Holland in totaal in Solaroad B.V. gestoken en wat zijn de gevolgen voor de financiële positie van de provincie m.b.t. de aandelen? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Zijn er plannen om nog meer zonnewegdekken in Noord-Holland aan te leggen en zo ja, welke rol heeft de provincie Noord-Holland daarin? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat deze problematiek duidelijk aantoont dat de provincie zich niet meer moet inlaten met dergelijke sciencefiction projecten, teneinde geen Russische roulette te spelen met Noord-Hollands belastinggeld? Zo nee, waarom niet?

6) Kunt u alle onderzoeksresultaten van Solaroad B.V. en TNO naar Provinciale Staten sturen? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er voor de provincie Noord-Holland zijn om zo snel mogelijk uit Solaroad te stappen? Zo nee, waarom niet?


M. Deen 
PVV Noord-Holland


BRON

(*) https://www.ad.nl/voorne-putten/zonnewegdek-mogelijk-niet-meer-te-repareren~a7aa9f0d/ 

 • Hits: 1133