• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Verkwisting belastinggeld door Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van het Noordhollands Dagblad (*) blijkt dat zonnepanelenmaker Energyra op vrijdag 29 maart door de rechter failliet is verklaard.

Het faillissement betekent een financiële strop voor Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), dat circa drie miljoen euro in de fabriek had gestoken en aandeelhouder is. Het participatiefonds is een deelneming van de provincie Noord-Holland en op diens initiatief opgezet. Tevens wordt het financieel ondersteunt door de provincie, die als aandeelhouder stemrecht heeft in de aandeelhoudersvergadering.
Bij de oprichting van PDENH was een fondsvermogen van uiteindelijk 85 miljoen euro voorzien en in 2018 werd het fondsvermogen door de provincie nog eens met maar liefst 25 miljoen euro verhoogd.

Mocht Energyra een doorstart maken, dan is het participatiefonds voornemens om te kijken wat ze kan doen, waarbij opnieuw instappen weer tot de mogelijkheden behoort.

De PVV maakt zich zorgen dat er nog meer Noord-Hollands belastinggeld wordt verkwist en daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Kunt u aangeven wat de provincie in totaal heeft uitgegeven aan Energyra en wat precies de baten waren, mochten deze aanwezig zijn? (graag zo gespecificeerd mogelijk)
Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat het getuigd van amateuristisch ondernemerschap dat Energyra door een vertraging van te ontvangen onderdelen zo snel in de problemen kon komen en dat ook de certificering van de panelen nog niet rond was? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven aan welke criteria Energyra (en andere initiatieven) moeten voldoen om financieel ondersteund te (blijven) worden door het participatiefonds? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Zijn er nog meer initiatieven die door het participatiefonds financieel zijn en/of worden ondersteund die kunnen resulteren in financiële stroppen voor de Noord-Hollandse belastingbetalers? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat deze casus duidelijk aantoont dat de provincie Noord-Holland via het PDENH geen bank en ondernemer moet spelen voor “duurzame” initiatieven en de risico’s aan de markt en aan de kwaliteit van de ondernemer moeten laten, teneinde geen Noord-Hollands belastinggeld te verkwisten ? Zo nee, waarom niet?


M. Deen
PVV Noord-Holland


BRON

(*) “Zonnepanelenmaker Energyra is failliet” (Noordhollands Dagblad, 3-4-2019)

 • Hits: 1146