• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Provincie moet woningbouw ondersteunen en niet afremmen"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van binnenlandsbestuur.nl (*) blijkt dat de gemeenten in Noord-Holland Noord vinden dat de provincie hun grootste woningbouwideeën onderuit haalt.

Uit een berekening van de provincie blijkt dat Noord-Holland Noord 23.000 woningen moet bouwen in 2040, maar de gemeenten in deze regio willen echter een stap verder gaan. Niet alleen zijn hun woningbouwplannen goed voor in totaal 29.500 woningen, maar men wil ook 40.000 extra woningen bouwen. Volgens een aantal wethouders is dat hard nodig, aangezien de woningmarkt aan alle kanten klem zit.

Echter, de provincie wil dat gemeenten zich vooral richten op nu bouwen en niet op plannen voor later.

De PVV maakt zich grote zorgen over de opstelling van de provincie, aangezien er een enorm woningtekort is in de gehele provincie. Als bijvoorbeeld gekeken wordt naar de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning, dan scoort Noord-Holland erg slecht.

Zo blijkt uit recent onderzoek van RTL Nieuws dat de Top-10 van Nederlandse gemeenten waar iemand het langst op een sociale huurwoning moet wachten volledig uit Noord-Hollandse gemeenten bestaat (**):

1) Wormer: 29,4 jaar;

2) Hoofddorp: 23,8 jaar;

3) Amstelveen: 21,8 jaar;

4) Diemen: 21,3 jaar;

5) Assendelft: 19,6 jaar;

6) Nieuw Vennep: 19,1 jaar;

7) Uithoorn: 18,8 jaar;

8) Aalsmeer: 17,8 jaar;

9) Purmerend: 17,3 jaar;

10) Koog aan de Zaan: 16,8 jaar.

Deze enorm lange wachtlijsten komen niet alleen omdat er te weinig woningen worden gebouwd, maar ook aangezien gemeenten van het Rijk taakstellingen krijgen om statushouders te huisvesten, waar de provincie toezicht op houdt.

Omdat de PVV het volstrekt onacceptabel vindt dat de Noord-Hollandse woningmarkt compleet vastgeroest is met alle gevolgen van dien voor woningzoekenden, wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Bent u ook van mening dat het zeer positief is dat gemeenten in Noord-Holland Noord hoge ambities hebben inzake het realiseren van woningen om de grote woningproblematiek aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven hoe alle andere regio’s in Noord-Holland scoren met hun bouwambities (ook in het licht van provinciale prognoses)? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat het van de zotte is dat de provincie woningbouwplannen onderuit haalt, terwijl Noord-Hollandse gemeenten zo slecht scoren m.b.t. de wachttijd voor een sociale huurwoning? Zo nee, waarom niet?

4) Heeft de provincie ook woningbouwplannen onderuit gehaald in andere regio’s? Zo ja, om hoeveel woningen gaat het in totaal en wat waren de exacte redenen? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat gemeenten zelf het beste kunnen inschatten wat de behoefte aan woningen is en of plannen haalbaar zijn, en dat ze daarom zo veel mogelijk ruimte dienen te krijgen? Zo ja, op welke wijze wilt u daaraan bijdragen en zo nee, waarom niet?

Volgens gedeputeerde Geldhof wordt er in Noord-Holland Noord nog heel weinig gebruik gemaakt van de 15 miljoen euro die beschikbaar is gesteld om met ambtelijke capaciteit te helpen de woningbouw te versnellen.

6) Kunt u aangeven waarom Noord-Holland Noord maar heel weinig gebruik maakt van dit budget en wat de provincie doet om gemeenten op dit budget te attenderen? Speelt dit ook in andere Noord-Hollandse regio’s? En kan het zijn dat er een ingewikkelde procedure aan ten grondslag ligt? Graag een gemotiveerd antwoord.

De gedeputeerde gaf in het artikel ook aan dat gemeenten er verstandig aan doen om aan de slag te gaan waar ze nu al kunnen bouwen.

7) Kunt u voorbeelden geven van gemeenten die al aan de slag zouden kunnen gaan, maar dat blijkbaar niet willen doen? Graag een gemotiveerd antwoord.

In het artikel staat het volgende citaat van de gedeputeerde:

“Kan het [een woningbouwplan] binnenstedelijk worden opgelost? Pas daarna ga je het buitengebied in. Dat is ook heel goed, want als je eenmaal bouwt in het buitengebied, is het weg. En buitengebied hebben we nodig. We hebben heel veel wensen wat er in die ruimte moet gebeuren: waterberging, natuur, weiland, energieproductie.”

Uit onderzoek is gebleken dat windmolens en zonnepanelen 90 tot 100 keer meer ruimte nodig hebben om dezelfde energie te leveren als bv. aardgas.

8) Deelt u de mening dat in het belang van de woningmarkt moet worden afgezien van aardgasloze woningen en energieproductie die het buitengebied opslokt (zoals windturbines en zonneparken), waardoor er mogelijk meer ruimte komt in het buitengebied voor broodnodige woningbouw? Zo nee, waarom niet?

9) Bent u bereid, gezien het enorme woningtekort in Noord-Holland, om zo snel mogelijk onderzoek te doen naar hoe de ruimtelijke wet- en regelgeving moet worden aangepast om meer bouwen in het buitengebied mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

De gedeputeerde liet ook in het artikel optekenen:

“De echte opgave is tot 2040 voor het noordelijk deel van de provincie pakweg 24.000 woningen, maar daar bovenop heeft men dus kennelijk een ambitie om er nog 40.000 bij te doen. Maar die moet wel ergens op gebaseerd zijn.”

10) Bedoelt de gedeputeerde met deze uitspraak dat gemeentebesturen inzake woningbouwplannen maar wat aan het doen zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.


N. Kaptheijns (PVV Noord-Holland)


BRONNEN

(*) http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/noord-hollandse-bouwambities-zijn-te-groot.227695.lynkx

(**) https://regiopurmerend.nl/2018/11/15/wachttijd-sociale-huurwoning-in-purmerend-gemiddeld-173-jaar/

 • Hits: 1109